Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Substitution av oönskade kemikalier i betong

Betong är ett av världens mest använda byggmaterial, men tillverkningen av betong har miljömässiga utmaningar. På RISE finns expertis inom betong som sträcker sig från materialutveckling till livscykelanalys och vi kan hjälpa ditt företag att fasa ut oönskade ämnen i betongkonstruktioner för infrastruktur och byggnader.

Det är inte ovanligt att betong för infrastruktur och byggnader innehåller tillsatser som kan vara skadliga för människa eller miljö. Det kan till exempel vara VOC-baserade primers, vissa nanomaterial, aminbaserade korrosionsinhibitorer, organiska vattenreducerande polymerer, syntetiska plasticerare, acceleratorer eller retarder.

Är du osäker på om ditt företags tillsatsmaterial eller medel är hälso- eller miljöfarliga? Inom RISE finns expertis inom betong och armerings som kan vägleda ditt företag när det handlar om att byta ut skadliga ämnen i produkter och processer.

Expertis inom betong och miljöpåverkan

RISE har bred expertis inom betongområdet och kan bland annat hjälpa ditt företag med:

  • Regulatoriska krav: Svensk standard för tillsatsmedel till betong, bruk och injekteringsbruk - SS-EN 934 Part 1 and 2.
  • Kemisk modifiering och förslag på alternativ: Kemikalier används för att ge olika egenskaper som ytskydd, förbättrade materialegenskaper (hållfasthet, härdning, hårdnande), korrosionsskydd, artificiell hårdnande, vattentätning. Dessa kemikalier tillhör olika typer av material som lättflyktiga organiska föreningar (VOC), aminbaserade, polymer och naftaleinbaserade, titandioxid, nanomaterial, kiselbaserade tillsatsmaterial, polyuretanbaserade reparationsmaterial och nya avfallsmaterial.
  • Mättekniker som erbjuds: total organic carbon (TOC), scanning electron microscope (SEM), xray diffraction (XRD ), thermogravimetric analysis (TGA), analytiska testmetoder (kromatografi) och korrosionsprovning.

Det betyder att vi kan utvärdera ditt företags prover med ovannämnda tekniker. Vi kan utveckla mindre skadliga och miljövänligare alternativ för bindemedel och tillsatsmedel (biobaserade eller organiska). Vi kan testa nya alternativ baserat på ditt företags krav genom att ta hänsyn till betongens egenskaper (hållfasthet, beständighet, reologi). Vi kan utvärdera och bedöma alternativ med hänsyn till gällande standard.  

Kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa ditt företag att fasa ut oönskade kemikalier ur betong.

Mer information

Substitution innebär att du:

  • Byter ut ett farligt ämne mot ett mindre farligt
  • Byter till ett annat material
  • Eller hittar en helt ny lösning så att ett farligt ämne inte längre behövs, t ex genom att byta design eller process

Kontakta Substitutionscentrum för mer information och vägledning kring utfasning av skadliga kemikalier i produkter och processer.

Ojas Arun Chaudhari

Kontaktperson

Ojas Arun Chaudhari

Projektledare

+46 70 313 68 03

Läs mer om Ojas Arun

Kontakta Ojas Arun
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.