Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Säkrare flamskyddsmedel i plast, komposit och elektronik

Flamskyddsmedel som används i plast, komposit och elektronik innehåller ofta kemikalier som är skadliga för människa och/eller miljö. Användningen av många av dessa flamskydd har eller kommer att regleras i lagstiftningen. RISE experter kan hjälpa dig att ta fram mer hållbara flamskydd för dina produkter.

Flamskyddsmedel används i en mängd produkter för att öka säkerheten och minska risken för överhettning och brand. Ibland kan det även finnas krav på att flamskyddsmedel tillsätts för att produkten ska få sättas på marknaden.

Kraven som ställs på flamskydd ökar ständigt. När exempelvis livslängden för en produkt ökar, ökar också kraven på flamskyddsmedlet, det måste vara säkert att använda produkten även efter många år. Det kan också handla om att en produkt ska klara ännu högre temperaturer.

De halogenerade flamskyddsmedel som traditionellt har använts inom plast och elektronik kan vara skadliga för både miljö och för människan. Många av de flamskydd som var godkända för användning för tio år sedan, är inte godkända idag. Det gäller till exempel många av de bromerade flamskyddsmedel som polybromerade bifenyler (PBB), polybromerade difenyleter (PBDE) och HBCDD. Dessa är idag reglerade i lagstiftningen.

Att välja flamskydd till en produkt kan vara en utmaning. Allt fler företag vill också ligga steget före lagstiftningen och i god tid börja fasa ut flamskyddsmedel som kommer att bli reglerade.

RISE expertis inom mer hållbara flamskydd

RISE har experter inom ett brett område och kan hjälpa dig med bland annat:

 • Analys av produkter för att ta reda på vilka flamskyddsmedel som finns i dem och undersöka dess funktion.
 • Substitution av äldre flamskyddsmedel och hjälp att hitta mer hållbara alternativ.
 • Utvärdering av materialen i tillverkningsprocesser och test av egenskaperna hos de nya materialen.

Nya alternativa flamskydd

Inom RISE pågår också forskning inom nya alternativa flamskydd och utveckling av material som inte behöver tillsatta flamskyddsmedel. Vi kan bland annat erbjuda;

 • Förslag på nya additiv till era plastprodukter, testa de nya additiven och utvärdera egenskaperna.
 • Testning av kemiskt innehåll för elektronik, plast och komposit
 • Brandtest
 • Mekanisk utvärdering
 • Elektronik provning
 • Hjälp med regulatoriska krav
 • Undersökning av funktionen hos materialet i en tillverkningsprocess
 • Utredning av toxikologiska effekter

 

Kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa ditt företag med mer hållbara flamskyddsmedel i plast, komposit och elektronik.

Mer information

Substitution innebär att du:

 • Byter ut ett farligt ämne mot ett mindre farligt
 • Byter till ett annat material
 • Eller hittar en helt ny lösning så att ett farligt ämne inte längre behövs, t ex genom att byta design eller process

Kontakta Substitutionscentrum för mer information och vägledning kring utfasning av skadliga kemikalier i produkter och processer.

Mattias Andersson

Kontaktperson

Mattias Andersson

Forskare

+46 10 228 48 13

Läs mer om Mattias

Kontakta Mattias
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.