Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Substitution av bly och tungmetaller i mässing och andra metallegeringar

Har du mässing eller andra legeringar där bly förekommer i dina produkter? RISE har lång erfarenhet av att hjälpa företag att ersätta bly och andra tungmetaller. Våra experter hjälper dig att identifiera lämpliga alternativ, bistår i anpassning av produktionsprocesser och utvärdering av de blyfria produkternas egenskaper och korrosionsbeständighet.

Bly ingår traditionellt som ett legeringsämne i mässing och bidrar till goda egenskaper vid skärande bearbetning och gjutning. Många komponenter i kontakt med dricksvatten, exempelvis vattenkranar, armaturer och kopplingar är tillverkade av mässing. För dessa produkter kommer det inom en snar framtid vara nödvändigt med en utfasning av bly som en följd av striktare gränsvärden för bly i EU:s uppdaterade dricksvattendirektiv.

Tidigare användes bly också i hög utsträckning i olika typer av korrosionsskyddsprodukter, tack vare dess mycket goda korrosionsegenskaper. 

Expertis inom mässing och korrossionsskydd

Inom RISE finns lång erfarenhet och kunskap inom såväl mässing och korrosionsskydd som produktionsteknik och materialteknik, vilket är nödvändigt för att kunna erbjuda hjälp i alla steg. Utfasning av bly i mässing är komplex och kräver anpassningar av hela värdekedjan från metallsmälta till färdig produkt såväl som att verifiera den färdiga produktens egenskaper. RISE har utfört omfattande arbete med att kartlägga och optimera processteg för att erhålla blyfria mässingsprodukter med önskade egenskaper.   

När det gäller korrosion utför RISE utvärderingar av korrosionsskydd i accelererade tester samt på fältstationer för utvärdering av exempelvis beständighet och livslängd. Dessa kan vara till stor hjälp när du står inför ett byte av korrosionsskydd eller ytbehandling för att fasa ut användning av giftiga och miljöfarliga ämnen eller på annat sätt införa mer hållbara alternativ. Karakterisering av korroderade ytor och korrosionsprodukter med hjälp av modern avancerad teknik, exempelvis mikroskopi, spektroskopi samt elektrokemiska mätmetoder, är en annan viktig del i vårt arbete.   

RISE erbjudande

  • RISE kan hjälpa till vid övergången till blyfria mässingslegeringar. Vi hjälper er att identifiera lämpliga alternativa legeringar samt bistår i anpassning av produktionsprocesser och utvärdering av de blyfria produkternas egenskaper och korrosionsbeständighet.
  • RISE vägleder vid val av korrosionsskydd utifrån de förutsättningar som råder. Vi utför allt från korta accelererade provningar till långa exponeringar i verklig miljö på våra fältstationer. Vi utför analys av produkter och utför olika typer av kvalitetskontroll enligt befintliga standarder eller egenutvecklade metoder utifrån de behov som finns. 

Kontakta oss för mer information om hur RISE kan hjälpa ditt företag med utfasning av bly och andra tungmetaller ur dina produkter.

Mer information

Substitution innebär att du:

  • Byter ut ett farligt ämne mot ett mindre farligt
  • Byter till ett annat material
  • Eller hittar en helt ny lösning så att ett farligt ämne inte längre behövs, t ex genom att byta design eller process

Kontakta Substitutionscentrum för mer information och vägledning kring utfasning av skadliga kemikalier i produkter och processer.

Charlotta Obitz

Kontaktperson

Charlotta Obitz

Forskare

+46 73 088 76 75

Läs mer om Charlotta

Kontakta Charlotta
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.