Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Nya strategier för ett hållbart träskydd

De kemiska ämnen som används i träskydd för att förhindra röta, mögel, och marina skadegörare innehåller ofta biocidprodukter vars nivåer regleras allt hårdare av myndigheter nationellt och internationellt. RISE experter kan hjälpa att anpassa träskyddsalternativ - både befintliga mindre miljöbelastande eller nya alternativ.

Många kemiska ämnen som idag används för att ge trä skydd mot exempelvis röta, mögel, brand och marina skadegörare är effektiva, men också toxiska men reglerade genom BPR (Biocidproduktförordningen) på Europanivå och Kemikalieinspektionen i Sverige. Flera av de idag använda biociderna kommer dock troligtvis begränsas eller förbjudas inom en snar framtid.   

RISE experter på träskydd kan hjälpa företag att ligga steget före genom att utveckla nya alternativa träskyddsmetoder samt modifiering av befintliga träskyddsmedel. Vi kan bland annat erbjuda utvärdering av träskyddsalternativ, dess funktion, verkansmekanism, miljöpåverkan genom lakningsstudier, ekotoxikologi och livscykelanalys (LCA).

RISE expertis inom alternativt träskydd

Inom RISE har vi kunskap om de mekanismer som på olika sätt bryter ner trä. Med hjälp av vår kännedom om livsvillkoren för de organismer som orsakar problem, kan vi utveckla alternativa lösningar för att öka träets beständighet och därmed en ökad användning av trämaterial i samhället. Här följer några konkreta exempel:

  • Rötskydd

Idag används bland annat kreosot och kopparbaserade träskydd i olika tillämpningar. Genom vår förståelse för svampars nedbrytningsmekanismer kan vi ta fram förslag på alternativa skyddsmetoder och impregneringsvätskor. Vi kan även utvärdera funktionen och effektiviteten hos dessa. Vi är ackrediterade för provning i och ovan-mark enligt följande standarder: EN 252, EN 12037, EN 330. Vi utför även laboratorieprovningar enligt EN 84, EN 113 och ENV 807.

  • Mögelskydd

Vanliga substanser är organiska fungicider som IPBC och OIT. Genom att ändra miljön runt svamparna, som tillgång till vatten och näring kan  möglets tillväxt förhindras och därmed nivån av fungicider minskas. Vi erbjuder laboratorieprovning i bl a mögelkammare samt fältprovning.

  • Marina skadedjur

Kopparbaserade substanser används bland annat som skydd mot skeppsmask och borrgråsugga. I dag finns i Sverige inga godkända träskyddsmedel för marin miljö (NTR Klass M). Vi utvecklar nya alternativa  träskydd som förhindrar som skulle klara kraven. Vi testar sedan 20 år tillbaka trä i marin miljö enligt EN 275.

  • Insekter

Angrepp av insekter är ett ökande problem i Sverige och användning av insekticider är kraftigt begränsat. Vi hjälper dig att hitta alternativa lösningar för att skydda trämaterial.

  • Brandskydd

Som tillsatser i brandskydd används ofta borater, polyfosfater och ammoniumföreningar. Vissa av dessa fasas ut och urlakning är ett utbrett problem i utomhusmiljö. Vi kan hjälpa dig att ta fram alternativa metoder för brandskydd. Det finns olika strategier för att ändra brandens förutsättningar, såsom att minska tillgång på syre, bränsle och värme.

Kontakta RISE för mer information inom träskyddsområdet.

Mer information

Hållbart träskydd innebär:

  • att anpassa träskyddsalternativ - både befintliga mindre miljöbelastande eller nya alternativ.   
  • eller utveckla helt nya lösningar

Kontakta Stig Bardage för mer information om vilka tjänster vi kan erbjuda.

Substitution innebär att du:

  • Byter ut ett farligt ämne mot en mindre farligt 
  • Byter till ett annat material
  • Eller hitta en helt ny lösning så att ett farligt ämne inte längre behövs, t. ex. genom att byta design eller process

Kontakta Substitutionscentrum för mer information och vägledning kring utfasning av skadliga kemikalier i produkter och processer.

Mats Westin

Kontaktperson

Mats Westin

Senior Forskare

+46 10 516 51 40

Läs mer om Mats

Kontakta Mats
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Stig Bardage

Kontaktperson

Stig Bardage

Enhetschef

+46 10 516 62 06

Läs mer om Stig

Kontakta Stig
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.