Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Substitution av kemikalier inom livsmedelsproduktion och kontaktmaterial

Livsmedel måste vara säkra ur alla perspektiv vilket ställer höga krav på hela livsmedelskedjan; från råvara och livsmedelsproduktion till förpackning. Inom RISE finns expertis som kan hjälpa dig att fasa ut och hitta alternativ till oönskade ämnen, som kemiska bekämpningsmedel och mjukgörare i livsmedelsförpackningar.

Inom primärproduktionen av livsmedel används i dag stora mängder kemiska bekämpningsmedel, främst herbicider, fungicider och insekticider. Vid minskad användning eller helt ersättande av dessa krävs en bibehållen funktionalitet både med avseende på avsättning och med avseende på livsmedelsäkerhet.

En förpackning eller annan produkt som är avsedd för livsmedelskontakt måste utvärderas gentemot relevant lagstiftning och får inte överföra giftiga ämnen till produkten och får inte heller innebära en risk för mikrobiell kontamination och därmed kortare hållbarhet. Additiv som mjukgörare, fyllmedel och styrkemedel är vanligt i förpackningar och andra kontaktmaterial. Det finns också en konsumentefterfrågan på att minska antalet livsmedelstillsatser och ändrad framställning och förvaring av livsmedel bör därför inte öka behovet av tillsatser.              

Det dyker upp alltfler biobaserade alternativ till förpackningsmaterial då det finns en önskan att ställa om till en cirkulär bioekonomi. Oavsett materialval och råvarans ursprung gäller samma grad av säkerhetskrav för den slutliga livsmedelsförpackningen.

Vår expertis inom området

Inom RISE har vi kunskap som spänner över hela livsmedelskedjan, från primärproduktion via produktutveckling till konsumtion. Vi har även kompetensen att testa eller ta fram helt nya tekniska lösningar.

Vi har kunskaper kring relevant lagstiftning, inklusive officiella vägsledningsdokument, kring användandet av växtskyddsmedel, biocidprodukter, gränsvärden, livsmedelstillsatser samt material som kommer i kontakt med livsmedel.

För kontaktmaterialen har vi god kompetens om ingående möjliga materialkomponenter, formuleringar av dessa samt deras lämplighet i kontakt med livsmedel. Vi kan hjälpa till med att utvärdera materialet eller förpackningen gentemot relevant lagstiftning kring material avsedda för kontakt med livsmedel.

Vi kan verifiera funktionen av materialet avseende såväl mekaniska egenskaper, konverterbarhet, barriäregenskaper som transporttestning. Det är även av stor vikt att beakta vad som händer med förpackningar och andra produkter efter användning; hur materialet kan återvinnas eller komposteras.

Vid val av material och produktion av förpackningen är det även av stor nytta att tidigt genomföra hållbarhetsanalyser som LCA och LCC.

RISE erbjudande inom substitution 

  • Analys av migration av kemiska ämnen
  • Utvärdering av ett ämnes lämplighet i material avsedda att komma i kontakt med livsmedel
  • Screening av ämnen i material avsedda att komma i kontakt med livsmedel
  • Utvärdering av livsmedelssäkerhet, t ex mikrobiella risker och hållbarhet
  • Testa och ta fram alternativa jordbrukstekniska lösningar

Kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa ditt företag med substitution av oönskade kemikalier i livsmedelsproduktion och kontaktmaterial.

Mer information

Substitution innebär att du:

  • Byter ut ett farligt ämne mot ett mindre farligt
  • Byter till ett annat material
  • Eller hittar en helt ny lösning så att ett farligt ämne inte längre behövs, t ex genom att byta design eller process

Kontakta Substitutionscentrum för mer information och vägledning kring utfasning av skadliga kemikalier i produkter och processer.

Petter Melin

Kontaktperson

Petter Melin

Forskare

+46 10 516 66 29

Läs mer om Petter

Kontakta Petter
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.