Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Substitution och riskhantering av härdplaster samt dess tillsatser

Härdplaster är vanligt förekommande i arbetsmiljön och är vanliga i tex. lim och lacker. Många av de ämnen som används när man tillverkar härdplaster är dessutom skadliga för hälsan. Vi erbjuder hjälp med att hitta ersättare samt erbjuder även härdplastutbildning enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift om Kemiska arbetsmiljörisker.

Härdplaster är vanliga i arbetsmiljön och används i till exempel lack, lim och hartser. Många av de ämnen som används när man tillverkar härdplaster är skadliga för hälsan. Samma sak gäller härdplaster som inte härdat färdigt, det vill säga gjorts hårt, eller som värms upp. Några vanliga härdplaster är epoxi, akrylat och polyuretan. Polyuretan innehåller isocyanater som kan frigöras vid uppvärmning och slipning. Härdplaster kan orsaka till exempel allergi, astma, eksem och vara irriterande för ögon och slemhinnor.

Bilverkstäder, byggindustri, nagelsalonger och tandläkarmottagningar är exempel på områden där härdplaster används frekvent.

Utbildning i arbete med härdplaster

RISE kan erbjuda utbildning enligt AFS 2014:43, Arbete med härdplaster, för att du och ditt företag ska kunna hantera och arbeta med härdplaster på ett säkert sätt. Vårt kursmaterial kan anpassas för just din verksamhet och utifrån de härdplastprodukter ni använder.

Vi hjälper dig hitta ersättare

Vi jobbar också med att hitta, utvärdera och verifiera potentiella ersättare till härdplastlimmer samt lösningsmedelsbaserade limmer. Vi tittar på hela processen för att minska exponeringen genom förändrade och/eller automatiserade processer.

Detta kan till exempel inbegripa att ändra de sammanfogade ytornas egenskaper genom att öka deras vidhäftning mot limmet genom att till exempel plasmabehandla, laserbehandla, eller med mekanisk bearbetning som slipning. Likaså kan de sammanfogade ytorna behöva designas om i sin utformning för att kunna sammanfogas på ett annat sätt, till exempel med mekanisk fogning. Exponeringsförebyggande åtgärder helt enkelt.

Utvärdering och verifiering löper parallellt. Detta kan vi till exempel arbeta med och testa i våra testbäddar Paint center och Hybridfogning. Vi arbetar alltid utifrån ett miljö- och arbetsmiljöperspektiv.

Kontakta oss för mer information.

Mer information

Substitution innebär att du:

  • Byter ut ett farligt ämne mot ett mindre farligt
  • Byter till ett annat material
  • Eller hittar en helt ny lösning så att ett farligt ämne inte längre behövs, t ex genom att byta design eller process

Kontakta Substitutionscentrum för mer information och vägledning kring utfasning av skadliga kemikalier i produkter och processer.

Lars-Olof Ingemarsson

Kontaktperson

Lars-Olof Ingemarsson

Enhetschef

+46 10 228 47 66

Läs mer om Lars-Olof

Kontakta Lars-Olof
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Utbildningserbjudande

Utbildning inom fogning av multimaterial

Lär dig mer om fogning av lättvikts- och multimaterial. Våra forskare erbjuder utbildningar som riktar in sig mot konstruktion, beredning och produktion inom tillverkningsindustrin. Utbildningarna ger en god bakgrund till hybridfo…
Test & demo

Testbädd för hybridfogning

RISE erbjuder expertis och utrustning för framtidens fogmetoder, samlade i testbädden hybridfogning, Hybrid Joining Testbed, HJT.
Test & demo

Paint center

Vid testbädden Paint center kan företag prova och utvärdera olika förbehandlings- och lackeringsmetoder, kemikalier och färger för de flesta typer av lackering. Vi har expertis genom hela värdekedjan, från kemikalie- och utrustnin…
Expertis

Ytbehandling

Hur påverkas en lackerad yta av fläckar med fett eller oxider? Ytbehandling av olika material blir allt viktigare för process- och produktutveckling. På RISE har vi kunskap, resurser och kompetens att både ytbehandla och utvärdera…
Expertis

Limning

<p>Limning kräver ofta ett annat sätt att konstruera och här behövs kunskap i både kemi och mekanik. På RISE hjälper vi våra kunder med ett helhetstänk från kontakt till funktion.</p>
Expertis

Torr förbehandling med plasma och laser

Med plasma och laser är det möjligt att snabbt rengöra och förändra en yta kemiskt och strukturellt. Metoderna kan användas för att skapa starkare och tillförlitliga limförband eller lackskikt. RISE använder torr förbehandling för…
Tjänst

Identifiering av alternativ till oönskade kemikalier

RISE erbjuder stöd vid identifiering av relevanta alternativ för att substituera oönskade kemikalier i produkter och processer. RISE har utvecklat ett effektivt substitutionsverktyg för att enkelt screena en bred databas över kemi…
Område

Plast

Användningen av polymera material (plast) har under senaste årtiondena ökat stort och används numera brett inom flera branscher. Exempel är produktions-, förpacknings-, byggnads-, fordons-, infrastruktur- och elektronikindustrin d…