Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Intressent­föreningen för betong och berg

Intressentföreningen är ett nätverk för forskning inom betong och bergmaterial. Syftet med föreningen är att vara en kontaktyta mellan medlemsföretagens anställda och RISE experter inom betong-, sten- och ballastområdet.

Varför ska man vara med i Intressentförening för betong och berg?

Ett medlemskap i intressentföreningen är en långsiktig investering i kunskapsuppbyggnad och kunskapsspridning. Både för ert företag och för branschen i stort. Inom RISE finns en omfattande verksamhet inom betongområdet, och som medlem i intressentföreningen får du tillgång till både bred och djup expertis. Intressentföreningen fokuserar på teknikbevakning, teknikspridning och normer. Teknikbevakning görs genom inhämtande av kunskap på bland annat konferenser och seminarier och övrig kunskapsuppbyggnad görs genom alla de forskningsprojekt som bedrivs inom betongverksamheten och i närliggande delar inom RISE.

Ett nätverk för forskning inom betong och bergmaterial

RISE verksamhet inom betong har vuxit kraftigt under senare år och är Sveriges största miljö för forskning inom betong och bergmaterial. Genom sin storlek och medarbetarnas kompetens har RISE rika möjligheter att bedriva en omfattande, uthållig och högkvalitativ forskning inom betong- och bergmaterialområdena som bidrar till att minska betongens miljöpåverkan samt att öka materialets livslängd och funktion. För att rönen skall få genomslag även utanför branschen krävs ett högt mått av oberoende och integritet. Intressentföreningen har över 40 medlemmar från hela byggsektorn. Varje medlem är med och bygger upp den grundläggande forskning som alla som verkar inom betong- och bergmaterialsektorerna så väl behöver.

Medlemsförmåner

Intressentföreningens medlemsföretag eller -organisationer erhåller följande förmåner:

  • Fritt deltagande på föreningens årsmöten och informationsseminarier
  • Fritt deltagande på höstmötet
  • Chans till gratiskonsultation via valfri öppen fråga till höstmötets "Fråga RISE" 
  • Ett kostnadsfritt exemplar av nyutkomna RISE betongrapporter och öppna uppdragsrapporter skickas till respektive kontaktperson.
  • Medlemsföretagets namn listas på Intressentföreningens hemsida och i RISE nyhetsbrev för betong

Fakta om nätverket

Namn

Intressent­föreningen för betong & berg

Mer information

Intressentföreningens nyhetsbrev

Medlemskap

Alla företag, myndigheter och organisationer som är intresserade av betong är varmt välkomna som medlemmar i Intressentföreningen för betong och berg.

Årliga avgiften består av två delar: en medlemsavgift och en serviceavgift. 

Medlemsavgiften är 500 kr. 
2024 är serviceavgiften 5 000 kr

Kontakta oss för medlemskap

Behandling av dina personuppgifter

Katarina Malaga

Kontaktperson

Katarina Malaga

Forskare

+46 10 516 68 62

Läs mer om Katarina

Kontakta Katarina
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontaktperson

Lovise Sjöqvist

Enhetschef

+46 10 516 68 85

Läs mer om Lovise

Kontakta Lovise
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.