Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

Minska din miljöpåverkan genom livscykelanalys

Datacenter blir mer och mer vanliga världen över, deras kraftintensiva verksamhet har väckt frågor om deras hållbarhet och potentiella effekter på miljön. Det är därför viktigt att utföra en livscykelanalys (LCA) för att identifiera olika källor för miljöpåverkan.

Varför behöver du LCA för datacenter?

Miljöpåverkan: LCA ger en omfattande analys av miljöpåverkan, såsom koldioxidavtryck, vattenanvändning och andra ekologiska effekter.

Hållbarhetsmål: LCA hjälper till att kvantifiera de organisatoriska utsläppen från Scope 1, 2 och 3, vilket underlättar utvecklingen av strategier som kan hjälpa uppfylla hållbarhetsmålen.

Efterlevnad och reglering: Regeringar och tillsynsorgan inför alltfler miljöbestämmelser och rapporteringskrav. De europeiska gröna avtalen och ekodesigndirektivet kräver alla användningen av LCA för att organisationer ska kunna spåra sin miljöpåverkan.

Vårt erbjudande

Vid RISE ICE Datacenter genomför vi detaljerade livscykelanalyser för datacenter och relaterade tjänster och produkter, vilket hjälper organisationer att fatta välgrundade beslut för en hållbar och effektiv framtid. Våra erbjudanden inkluderar:

  •  Kundanpassning: Genom hela projektet kommer teamet att ha en aktiv dialog med alla intressenter. Arbetets omfattning definieras utifrån projektets behov och därefter kommunicerar teamet med alla intressenter under projektets gång. 
  •  Datainsamling och modellering: Vi samlar in och analyserar data relaterad till de olika stadierna av produktens/tjänstens livscykel. Vidare kommer det att valideras och LCA-modellering kommer att genomföras.
  • Konsekvensbedömning: Vi tillhandahåller en detaljerad bedömning av miljöpåverkan, identifierar problemområden och potentiella möjligheter till förbättringar. Eftersom att LCA är en iterativ process upprepas steg 1 och 2 vid behov för att få korrekt information och därmed bättre resultat.
  •  Förslag och lösningar: Vi levererar praktiska rekommendationer för att minska miljöpåverkan och förbättra hållbarheten. Våra lösningar omfattar energieffektiva metoder, integration av förnybar energi och strategier för att minska miljöpåverkan.
  •  LCA Rapport: Vårt team sammanställer en rapport som sammanfattar resultat, insikter och praktiska steg för att förbättra hållbarhet och effektivitet.
Mattias Vesterlund

Kontaktperson

Mattias Vesterlund

Projektledare

+46 10 228 44 41

Läs mer om Mattias

Kontakta Mattias
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Isabelle Kemlin

Kontaktperson

Isabelle Kemlin

Business and Innovation Executive

+46 10 228 41 03

Läs mer om Isabelle

Kontakta Isabelle
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.