Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

Projekt på ICE Datacenter, RISE

I vårat uppdrag ingår det att vara en drivkraft och en resurs för offentligt finansierade forskningsprojekt, både på nationell och internationell nivå.

Dessa projekt genomförs i nära samarbete med våra industripartners såväl som akademia och spelar en viktig roll för att säkra vår främsta position inom hållbara och effektiva datacenterlösningar, molnapplikationer och dataanalys. 

Pågående projekt:

ANIARA

Datacenter Innovation Region 

Digital Earth Sweden

Eco Edge Prime Power

ICE Edge 

 Smart integration av elnät, mikronät och datacenter 

Datacenterväxthus - Datainsamlingsplattform

Wedistrict

Frekvenstjänster för elnätet från HPC-datacenter

Virtuella Värmeverk

5G Edge Innovations for Mining

Avslutade projekt:

Innovativa energieffektiva växthus 

Autonomous Datacenters for Long Term Deployment 

The EuroCC National EuroHPC Competence Center Sweden (ENCCS) 

Arctiq Data Center 

Baltic Large-Scale Computing

Datacenter för växthusodling

Datacenter Mikronät Interaktion med lokalt el-nät

D-ICE Datadrivet labb på ICE 

Integrerade solpaneler på prefabricerade byggnader

Nationellt rymddatalabb 1.0

 

Relaterat

Projekt

Datacenterväxthus - Datainsamlingsplattform

Projektet avser att utnyttja en befintlig växthus-testbädd i Boden, för att utrusta med de sensorer som kan stödja optimal odling för effektiv utkomst av gröda. Växthuset värms upp av överskottsvärme från intilliggande datacenter,…
Projekt

Smart integration av elnät, mikronät och datacenter

Antalet datacenter och energianvändning växer på grund av det ökande behovet av databehandling. Det behövs metoder för att göra datacenter och mikronät med förnyelsebar energi mer flexibla och optimerade.
Projekt

Digital Earth Sweden

Rymdstyrelsen och RISE samarbetar med det gemensamma målet att bidra till ökad samhällsnytta och innovation med utgångspunkt från ovanifråninformation om Jorden, så kallad Jordobservationsinformation. Samarbetet initierades hösten…
Projekt

Eco Edge Prime Power

Ett av problemen med stadsnära datacenter är elkraftdistribution. Detta projekt syftar till att ta itu med dessa problem genom att skapa ett proof of concept (POC) med bränslecellsteknik för elproduktion som primär energikälla. Te…
Projekt

Wedistrict

WEDISTRICT syftar till att visa att fjärrvärme- och fjärrkylasystem kan byggas på en kombination av förnybara energikällor och lösningar för spillvärmeåtervinning.
Projekt

5G Edge Innovations for Mining

Digitalisering och automation bidrar till säkrare, effektivare och mer hållbara gruvor. Med 5G och (network) Edge Computing möjliggörs data- och beräkningsintensiva realtidsapplikationer så som autonom navigation, datorseende och …