Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
-

Saknar du kraftförsörjning? Upptäck fördelen med förnybar kraft och energilagring på plats!

Det finns flera goda skäl till varför datacenter bör prioritera produktion av förnybar energi på plats, med energilagring i kombination med elnätanslutningen. Dessa fördelar kan ha en betydande inverkan på driften av datacenter.

Varför överväga produktion av förnybar energi på plats?

Lokal produktion av energi från förnybara källor och lagring minskar beroendet av el-nätet. Det gynnar tillförlitlighet och stabilitet vid strömavbrott eller när det är obalans  mellan produktion och konsomption. Dessutom kan lagrad energi användas när det är hög efterfrågan i el-nätet, vilket  kan hjälpa att minska effekttoppar och förbättrar kostnadseffektiviteten. Genom nyttjande av tillgängliga naturresurser på plats undviks behovet av överförings- och distributionsstrukturer samt användning av fossilbränslebaserad energiproduktion vilket bidrar till att minimera miljöpåverkan. Många länder implementerar föreskrifter för att stödja tillväxten av förnybar energiproduktion, vilket kan ge datacentret positiv ekonomisk påverkan. Slutligen, med det ökar även datacentrets varumärke när hållbara metoder implementeras.

Vårt erbjudande

Vid RISE är vårt tillvägagångssätt förankrat i avancerad forskning, toppmodern teknik och ett engagemang för hållbarhet, som syftar till att inte bara uppfylla utan överträffa din organisations energi- och miljömål. Våra erbjudanden inkluderar:

  • Systemdesign och dimensioneringsoptimering av förnybar energi på plats

Vi genomför en detaljerad analys av ditt datacenters energibehov, med hänsyn till faktorer så som toppbelastningar, dagliga energiförbrukningsmönster och geografiskt läge. Denna analys kommer att underlätta utformningen och optimeringen av det förnybara energisystemet, vilket säkerställer att det är av lämplig storlek för att effektivt möta dina operativa krav.

  • Design & Optimering av Energilagring

I samband med nyttjandet av förnybara energikällor är integreringen av energilagring avgörande för att säkerställa kontinuerlig strömförsörjning och resiliens. Vi kommer att designa och optimera energilagringslösningar som är i linje med din förnybara energiproduktion, med fokus på effektiv lagringsteknik och kapacitet som passar ditt datacenters krav.

  • Livscykelkostnader

Att förstå de långsiktiga ekonomiska konsekvenserna för övergången till förnybara energikällor är avgörande. Vårt team kommer att genomföra en grundlig livscykelkostnadsanalys, med hänsyn till initiala installationskostnader, driftskostnader, underhåll och potentiella besparingar under den beräknade livslängden för det förnybara energisystemet.

Mattias Vesterlund

Kontaktperson

Mattias Vesterlund

Projektledare

+46 10 228 44 41

Läs mer om Mattias

Kontakta Mattias
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Isabelle Kemlin

Kontaktperson

Isabelle Kemlin

Business and Innovation Executive

+46 10 228 41 03

Läs mer om Isabelle

Kontakta Isabelle
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.