Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Cirkulära kartan samlar och inspirerar

I webbtjänsten Cirkulära kartan finns inspirerande case på konkreta och lönsamma cirkulära affärer. De goda exemplen är väldigt värdefulla, säger projektledaren Josefina Sallén som uppmanar fler bolag att dela sina lösningar.
–Det finns ett stort behov i Sverige av att se hur andra gör, förstå cirkulär ekonomi i praktiken och underlätta matchmaking mellan potentiella affärspartner.

På Cirkulära kartan återfinns delningsplattformen Vakansa som tar sikte på stadens många outnyttjade byggnader. Idén är att matcha tomma lokaler med verksamheter som ofta har svårt att på egen hand bära ett hyreskontrakt. Samnyttjandet ger vinster i resurseffektivitet och ökad nyttjandegrad – och kanske en mer levande stad.

Ett annat exempel är Hako Ground & Garden som växlat till en servicebaserad affärsmodell. Bolaget brukade sälja maskin för maskin men tillhandahåller idag utrustning i gott skick för park- och markskötsel sommartid, och snöröjningsmaskiner vintertid. Maskinparken underhålls återkommande, får ett längre liv och jämnar samtidigt ut beläggningen i Hakos verkstäder.

Vad är fördelarna med att vara med i Cirkulära kartan?

– Företagen får en synlighet som en cirkulär spelare.

Karttjänsten uppkom när Region Halland ville kartlägga cirkulära företag i regionen. Dels för att kunna stötta dem, dels för att sprida goda exempel och även för att själva förstå mer vad cirkulär ekonomi handlar om i praktiken.

– Regionen behövde förstå vilka bolagen var för att konkretisera vad cirkularitet är för något. Visst, vi kunde sätta ihop en pdf-rapport men en sådan är ju ”död” och inaktuell inom två månader. Vi behövde något annat, som kan leva och något alla kan ha nytta av, säger Josefina Sallén.

– Kartan bygger inte på att allt ska vara med. Men den ger flera bra exempel på vad cirkulär ekonomi är i praktiken.

Varje företag behöver ju hitta sitt eget sätt till att ställa om till cirkulära erbjudanden.

Kriterier och prioriterade områden

För att kunna ta plats behöver bolagen i första hand uppfylla huvudkriterierna som handlar om lång livslängd, hög nyttjandegrad och återcirkulering. Vidare finns ett antal prioriterade områden som bolagen bör arbeta med:

  • Använda förnybar energi för att tillverka och tillhandahålla sina erbjudanden.
  • Jobba med kontinuerliga förbättringar mot cirkulära principer och resursproduktivitet.
  • Investera i cirkulära erbjudanden och kompetenser.
  • Kommunicera ärligt och transparent hur bolaget agerar cirkulärt.
  • Samarbeta med andra i cirkulära affärsekosystem, till exempel genom att delta i forskning och -utvecklingsprojekt.

– Tycker man att man uppfyller kriterierna så får man väldigt gärna höra av sig till oss, säger Josefina Sallén.

Vad har du själv haft för nytta av tjänsten?

–Den ger bra inspiration. Vi har använt flera exempel i våra utbildningar. Det blir en bra dialog kring kriterierna när man har företag att utgå ifrån. Man kommer direkt in på kärnan, vad är ett cirkulärt företag? Varje företag behöver ju hitta sitt eget sätt till att ställa om till cirkulära erbjudanden.

– Det är precis sånt här vi behöver.

Cirkulära kartan

Cirkulära Kartan visar upp verksamheter där delar av verksamheten är cirkulär och man har ambitioner att göra mer. Kartan ska därmed vara en inspiration för företag som vill vara del av cirkulära affärsekosystem. Kartan skapades inom ramen för projektet Cirkulära Halland, som ett alternativ till en rapport som snabbt blir inaktuell.

Detta är bara början, avsikten är att kartan ska växa och utvecklas över tid, och ser du att ditt företag passar på kartan så tveka inte att kontakta oss: josefina.sallen@ri.se eller derek.diener@ri.se.

Du hittar kartan på https://cirkularakartan.ri.se/

Josefina Sallén

Kontaktperson

Josefina Sallén

Fokusområdesledare Cirkulär omställning och coach inom Cirkulär omställning

+46 72 208 93 60

Läs mer om Josefina

Kontakta Josefina
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontaktperson

Derek Diener

Senior Researcher

+46 10 228 40 52

Läs mer om Derek

Kontakta Derek
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Berättelse

Från strategiska mål till verklig cirkulär omställning i Halland

Hur kan företag gå från linjära till cirkulära affärsmodeller, och, inte minst, vad finns det att vinna på en sådan omställning? I projektet Cirkulära Halland har Region Halland ökat både sin och de deltagande företagens kunskapsn…
Berättelse

Cirkulär affär är modellen för Hako

Kan ett klassiskt produktföretag hitta lönsamhet i cirkulära affärsmodeller? Frågar du maskinföretaget Hako är svaret efter att ha deltagit i Cirkulära Halland ett självklart ja. – Både politiska beslut och kundernas efterfrågan p…
Expertis

Cirkulära affärsmodeller

Genom att grunda affärsmodeller och värdeerbjudanden på en cirkulär logik kan företag minska sin miljöpåverkan samtidigt som de kan stärka sin affär. Istället för att producera materiella produkter med primära resurser och erbjuda…
Berättelse

Förlängt liv för IT-produkter

Inrego jobbar med att förlänga livslängden på smartphones, datorer och andra IT-produkter. Det gör bolaget genom att köpa in använd IT-utrustning från företag och organisationer, renovera produkterna och sälja dem vidare till före…
Berättelse

Ljus som tjänst

Brighteco säljer funktionen ljus till skolor och kontor. Bolagets produkter, som bygger på återbruk av resurser och hårdvara, kan individanpassas och uppdateras om behoven ändras – för att minimera mijöavtrycket.
Berättelse

Sandvik driver skiftet mot en mer hållbar värld

Sandvik är en verkstadskoncern inom gruv- och bergbrytning, krossning och sortering, metallbearbetning och materialteknologi, som tillhandahåller produkter och lösningar baserade på digitalisering, innovation och hållbart ingenjör…
Berättelse

En granne som har allt

Folk vill dela men det måste vara superbekvämt. Den insikten kom Ihopa till, och tog fram en lösning som består av grannboxar som bolaget ställer ut i bostadsområden. Medlemmarna betalar en fast månadsavgift och kan sedan boka och…
Berättelse

Lagningsservice förlänger livet på plagg

Nudie Jeans, ett svenskt jeansföretag med huvudkontor i Göteborg erbjuder kunder gratis lagningar i butiker och hos utvalda återförsäljare. De har dessutom ett take back program för jeans där kunden får rabatt på ett par nya jeans…