Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Sandvik

Sandvik driver skiftet mot en mer hållbar värld

Sandvik är en verkstadskoncern inom gruv- och bergbrytning, krossning och sortering, metallbearbetning och materialteknologi, som tillhandahåller produkter och lösningar baserade på digitalisering, innovation och hållbart ingenjörskap. Bolaget har nyligen kommunicerat att man avser ansluta sig till Science Based Targets initiative samt satt upp hållbarhetsnyckeltal som ska säkerställa att man är på rätt väg för att uppfylla sitt strategiska mål för 2030 om att driva skiftet mot en mer hållbar värld. Nyckeltalet man siktar på för cirkularitet är mer än 90% cirkularitet, som bland annat innebär att verksamheten ska uppnå minst 90% cirkularitet gällande förpackningar, produkter och avfall. För att uppnå detta har Sandvik lanserat ett rad initiativ, som exempelvis ombyggnadslösningar som förlänger livscykler för utrustning och återvinningsprogram för stål och hårdmetall.

På vilket sätt är er verksamhet cirkulär?

– Vi arbetar med cirkularitet genom hela vår affär där målsättningen är att vi ska vara 90% cirkulära sett över hela koncernen, säger Mats Lundberg, Head of Sustainability Sandvik Group på Sandvik. Våra affärsområden och divisioner har sjösatt ett antal olika initativ för att uppnå detta. Ett lysande exempel på hur vi driver både affär och kundnytta genom cirkularitet är vårt program för att återvinna krosskammare till våra konkrossar. Det är ett projekt som vi arbetat med under 15 års tid. Vad som är särskilt spännande är att det inte började som ett hållbarhetsprojekt utan fokus låg på effektivisering av våra produktionsprocesser. Vi insåg att begagnade krosskammare var ett enkelt sätt att få tag i det råmaterial som vi behövde där vi dessutom hade stenkoll på exakt vilken typ av stål som vi fick in i vår produktionsprocess.

Men över tid har vi, tack vare ett starkt engagemanget från hela organisationen, lyckats använda allt mer återvunnet material när vi tillverkar reservdelar till våra produkter. Inom detta område har vi till och med lyckats slå vårt mål på 90% cirkularitet och just nu är hela 91% av materialet som går in i våra smältverk återvunnet. Vi siktar nu på att öka den siffran till 95%. När vi nu har en så hög målsättning ställs vi istället inför utmaningen att hitta material att återvinna, men tack vare att vi kan involvera våra kunder till att bli en del i den cirkulära processen och köpa tillbaka material från dem slipper vi köpa jungfruligt samtidigt som vi vet vad det är vi köper. Det blir helt enkelt en väldigt bra affär och modell för både oss och våra kunder.

Hur gick det till när ni bestämde er för att satsa på en cirkulär affär?

– Vi har egentligen alltid haft cirkularitet med som en del av vår affär och i vårt innovationsarbete. Det har helt enkelt varit ett smart och enkelt sätt att få access till råmaterial. När vi började titta på att sätta långsiktiga hållbarhetsmål såg vi också möjligheten att konkretisera och målsätta vårt arbete med cirkularitet ännu tydligare. Att arbeta med hållbarhet generellt och cirkularitet specifikt tar ofta tid där effekterna inte kommer på kort sikt, det går att likna med att böja en rak linje till en cirkel. Man får helt enkelt ta det steg för steg men poängen är att det bästa är att börja och prova sig fram till man hittar en modell som fungerar och är långsiktigt hållbar, både ekonomiskt och från ett hållbarhetsperspektiv. Väntar man till exempelvis lagkrav kommer in i bilden så kan man tvingas till åtgärder som inte passar in i affärsmodellen. Det insåg vi ganska tidigt.

Vad har ni lärt er som ni vill dela med er av till andra bolag som funderar på att göra samma resa?

– En av de viktigaste lärdomarna är att det är bättre att komma igång med arbetet och att våga prova och misslyckas. På så sätt lär man sig vad som fungerar inom just vår organisation, detta då det ofta är svårt att ta en modell från en annan affär och applicera rakt av. Ingen affär är så pass lika varandra. Jag skulle också tipsa om att inte börja med det svåraste caset, utan börja där du har medlut från början för att träna upp organisationens färdigheter. Det ger också ett framgångscase som kan användas för att bygga internt engagemang för att jobba mer med exempelvis cirkularitet. Om man istället börjar överallt samtidigt är det ett recept för att misslyckas och att överbelasta organisationen snarare än att motivera den.

Cirkulära kartan

Sandvik är ett av bolagen på Cirkulära Kartan, som visar upp verksamheter där delar av verksamheten är cirkulär och man har ambitioner att göra mer. Kartan ska därmed vara en inspiration för företag som vill vara del av cirkulära affärsekosystem. Kartan skapades inom ramen för projektet Cirkulära Halland, som ett alternativ till en rapport som snabbt blir inaktuell.

Detta är bara början, avsikten är att kartan ska växa och utvecklas över tid, och ser du att ditt företag passar på kartan så tveka inte att kontakta oss: josefina.sallen@ri.se eller derek.diener@ri.se.

Du hittar kartan på https://cirkularakartan.ri.se/

Josefina Sallén

Kontaktperson

Josefina Sallén

Fokusområdesledare Cirkulär omställning och coach inom Cirkulär omställning

+46 72 208 93 60

Läs mer om Josefina

Kontakta Josefina
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.