Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Cirkulär affär är modellen för Hako

Kan ett klassiskt produktföretag hitta lönsamhet i cirkulära affärsmodeller? Frågar du maskinföretaget Hako är svaret efter att ha deltagit i Cirkulära Halland ett självklart ja.
– Både politiska beslut och kundernas efterfrågan pekar i den här riktningen, och då vill vi vara först i vår bransch, säger Jonas Tapper, affärsområdeschef för eftermarknad på Hako Ground & Garden AB.

Jonas Tapper, HAKO

Det började med ett samtal i februari 2019. Jonas Tapper på Hako pratade om Cirkulära Halland med Josefina Sallén på RISE och kom fram till att det skulle vara intressant att testa att utveckla Hakos affärsmodell i den här riktningen.

– Vi jobbar med att sälja och underhålla maskiner för framförallt grönyteskötsel och sop- och skurmaskiner, säger Jonas Tapper. I det ingår att vi köper tillbaka begagnade maskiner, renoverar dem och säljer vidare, och nu funderade vi på om vi på grönytesidan kunde gå från att sälja produkter till att sälja funktioner.

Intressant både miljömässigt och ekonomiskt

Anledningarna till intresset var flera. Först och främst miljö – en stor del av världens resurser går åt när nya produkter tillverkas och Hako ville göra vad man kan för att minska sin miljöpåverkan. Men det fanns också viktiga ekonomiska aspekter.

– Hela samhället rör sig mot återbruk och cirkulärt tänk, inte minst offentlig upphandling som är en mycket stor kund för oss, säger Jonas Tapper. När vi började gräva lite i det här såg vi ett jättestort efterfrågetryck efter återbruk, och eftersom vi vet att det finns andra branscher där det här sättet att sälja har kommit långt ville vi också testa för att på så sätt skaffa en konkurrensfördel.

Sund ekonomisk kalkyl viktig

Beslut togs våren 2019 och under sommaren startades en arbetsgrupp bestående av Jonas Tapper samt Kenneth Rolling, logistikchef, och Mats Palm, ekonomichef. Tillsammans med RISE undersökte man efterfrågan på återbruk och räknade på affärsmässigheten.

– Miljöaspekten är såklart viktig, men du måste samtidigt visa att det finns en sund ekonomisk kalkyl för att det ska gå att genomföra, säger Jonas Tapper.

De hade också praktiska problem som vi kunde lösa när vi tänkte cirkulärt

För att kunna räkna på lönsamheten tog arbetsgruppen kontakt med en av sina kunder, Halmstad kommun, och frågade om de kunde tänka sig att vara pilotkund.

– De blev genast väldigt intresserade och vi har jobbat nära varandra ända sedan dess, säger Kenneth Rolling. Vi har tagit fram idéer och förslag, de har kommit med synpunkter och så har vi hjälpt varandra framåt. Över huvud taget har det faktum att vi har jobbat tätt ihop med RISE och vår kund varit en väldig fördel för oss i den här omställningen.

Passade perfekt för kommun

Hakos tanke att gå från att sälja produkter och istället sälja olika tjänster eller funktioner visade sig passa Halmstad kommun perfekt av flera anledningar.

– Dels har de liksom många andra kommuner som strategiskt mål att jobba mer hållbart och behöver hitta lösningar för att nå dit, säger Jonas Tapper. Men de hade också praktiska problem som vi kunde lösa när vi tänkte cirkulärt.

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
13.Bekämpa klimatförändringarna

Bra affär för båda parter

Till exempel visade det sig att kommunen hade köpt en maskin som både skulle kunna användas för sommar- och vinterarbete, men eftersom den inte var optimal för någon av uppgifterna blev arbetsmiljön lidande.

– I ett sådant fall finns det stora fördelar med att tänka funktion istället för produkt, säger Jonas Tapper. Om vi säljer produkter blir det dyrt för dem att köpa två, men om vi istället hyr ut en sommarmaskin på sommaren och en vintermaskin på vintern får de samma kostnad men mycket bättre funktionalitet. Det blir lättare för dem och de får bättre kontroll på sina kostnader samtidigt som vi får ett jämnare kassaflöde och bättre kontroll på produkterna. En bättre affär på bägge sidor således.

Ser fram emot att testa och sprida

Och så här långt är också alla inblandade mycket nöjda.

– Det här ger oss en konkurrensfördel samtidigt som det är ett steg i rätt riktning miljömässigt, säger Jonas Tapper. Det är i våra samtal vi har hittat kundernas behov och hur vi kan hjälpa dem med det, samtidigt som det utvecklar vår affär. Nu ser vi mycket fram emot att testa och sprida det här vidare i vår organisation, till våra partners och till våra kunder.

Cirkulära Halland

Det brukade kallas slit och släng-samhället. En värld där produkter användes tills de gick sönder eller ersattes av en nyare modell, de gamla hamnade på tippen. Idag tänker vi annorlunda. Vi vet att världen och dess resurser har en ände. Parisavtal och Agenda2030 sätter press på länder, regioner, kommuner och näringsliv likväl som den enskilde konsumenten. Men hur gör man för att skapa en hållbar och cirkulär ekonomi? Hur kan ett företag bredda eller ställa om sin affär så den blir både lönsam och cirkulär, och vilka möjligheter har kommuner och regioner att påverka marknaden genom sina upphandlingar?

RISE har i projektet Cirkulära Halland jobbat i nära samarbete med näringsliv och kommuner för att skapa förutsättningar för cirkulär ekonomi. Det här är vår berättelse.

Josefina Sallén

Kontaktperson

Josefina Sallén

Fokusområdesledare Cirkulär omställning och coach inom Cirkulär omställning

+46 72 208 93 60

Läs mer om Josefina

Kontakta Josefina
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Pernilla Dahlman

Kontaktperson

Pernilla Dahlman

Affärsledare Circular Business Lab

Läs mer om Pernilla

Kontakta Pernilla
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.