Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Från strategiska mål till verklig cirkulär omställning i Halland

Hur kan företag gå från linjära till cirkulära affärsmodeller, och, inte minst, vad finns det att vinna på en sådan omställning? I projektet Cirkulära Halland har Region Halland ökat både sin och de deltagande företagens kunskapsnivå, och fått verktyg för att gå från strategiska mål till verklig omställning.

Om världen ska leva upp till målen i Paris-avtalet krävs en omställning i alla led, samtidigt som företag måste ha sunda affärsmodeller och det offentliga fortsatta skatteintäkter. En möjlig väg att gå har varit satsningen på cirkulär ekonomi, men att gå från strategi till praktik är inte alltid helt enkelt.

– Ibland kan det här kännas som en så stor, omvälvande omställning att politiker och tjänstemän och företag inte mäktar med att ens börja ta tag i det, säger Ann-Mari Bartholdsson, näringslivschef på Region Halland. Samtidigt måste både det offentliga och företag hänga med i omställningen, annars riskerar man att halka efter och då riskeras både vinst och skatteunderlag.

Projekt tillsammans med RISE

Våren 2016 startade därför Region Halland tillsammans med RISE projektet Cirkulära Halland. Tanken var från början att hjälpa alla de underleverantörer till fordonsindustrin som finns i regionen att ställa om mot cirkulära flöden, men ganska snart visade det sig att branschen inte var mogen.

– De är en del i en lång kedja och det är svårt för de enskilda delarna att ställa om när inte hela kedjan gör det, förklarar Josefina Sallén, fokusområdesledare för cirkulär omställning på RISE.

15 företag och två kommuner

Men med den lärdomen stod det klart att det fanns andra företag som skulle kunna ställa om enklare, och med erfarenheter därifrån skulle det bli lättare att stötta även företagen inom fordonsindustrin. Så projektet gjordes om och man ställde istället in siktet på företag som var redo att se över och ändra sina affärsmodeller, och beställare som ville skruva sina upphandlingar som ett steg mot en cirkulär ekonomi. Genom projektets gång har 15 företag och två kommuner varit involverade i olika delar av arbetet.

Det praktiska arbetet inleddes under 2017 och en stor del av det inledande arbetet kom att handla om att utforska vad cirkulär ekonomi egentligen innebär och hur det kan förändra företagens affärsmodeller.

– Många som hör begreppet cirkulär ekonomi börjar genast att tänka på materialåtervinning, och det är väl i och för sig bra, men det är inte där de stora vinsterna finns, säger Peter Algurén, coach inom cirkulär omställning på RISE. Det vi ville få företagen att göra var att lyfta blicken och se hur mycket det finns att tjäna på att inte sälja själva produkten, utan att istället erbjuda den som en tjänst. Att bygga asbra produkter som håller i en evighet och enkelt kan uppgraderas genom att du byter ut enskilda komponenter, och som du på så sätt kan tjäna pengar på under många år istället för bara vid ett enda försäljningstillfälle.

Det här förändrar hela affärsmodellen

Ingen enkel övergång

En viktig lärdom i det här arbetet var att företaget inser att övergång till cirkulär ekonomi inte är något man kan göra med ena handen.

– Det här förändrar hela affärsmodellen och därmed förändrar det arbetssättet för de flesta delar av företaget, säger Josefina Sallén. Det innebär att en viktig framgångsfaktor är att företaget faktiskt avsätter någon på heltid för att jobba med det här, gärna någon från affärssidan, istället för att till exempel hållbarhetschefen ska sköta det här på några procent av sin arbetstid.

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
13.Bekämpa klimatförändringarna

Det offentliga har viktig roll

Men även det offentliga har en roll att spela för att underlätta företagens omställning.

– Till exempel kan det underlätta om regionerna eller Almi kan bidra med finansiering, eller om man kan bidra med konsulter med specialistkompetens när det gäller övergång till cirkulär ekonomi, säger Peter Algurén. Men man kan också titta på sig själv. Om regionens eller kommunens inköpare efterfrågar cirkulära modeller, då kan det bidra till att fler företag får upp ögonen för behovet av förändring.

"Jag ser många vinster"

Under hösten 2020 avslutas Cirkulära Halland med flera lärdomar hos både de inblandade företaget och hos Region Halland.

– Jag ser många vinster med det här projektet, säger Ann-Mari Bartholdsson. Dels att vi har lärt oss hur omställning kan ske i praktiken och hur vi kan utforma våra stödsystem och utlysningar för att underlätta för företagen, men framförallt att vi har förstått att det här inte behöver vara så svårt att genomföra. Projektet har gjort det lättare för oss att arbeta med cirkularitet från politiska beslut och ända ut i praktiken.

Cirkulära Halland

Det brukade kallas slit och släng-samhället. En värld där produkter användes tills de gick sönder eller ersattes av en nyare modell, de gamla hamnade på tippen. Idag tänker vi annorlunda. Vi vet att världen och dess resurser har en ände. Parisavtal och Agenda2030 sätter press på länder, regioner, kommuner och näringsliv likväl som den enskilde konsumenten. Men hur gör man för att skapa en hållbar och cirkulär ekonomi? Hur kan ett företag bredda eller ställa om sin affär så den blir både lönsam och cirkulär, och vilka möjligheter har kommuner och regioner att påverka marknaden genom sina upphandlingar?

RISE har i projektet Cirkulära Halland jobbat i nära samarbete med näringsliv och kommuner för att skapa förutsättningar för cirkulär ekonomi. Det här är vår berättelse.

Cirkulära kartan

Cirkulära Kartan visar upp verksamheter där delar av verksamheten är cirkulär och man har ambitioner att göra mer. Kartan ska därmed vara en inspiration för företag som vill vara del av cirkulära affärsekosystem. Kartan skapades inom ramen för projektet Cirkulära Halland, som ett alternativ till en rapport som snabbt blir inaktuell.

Detta är bara början, avsikten är att kartan ska växa och utvecklas över tid, och ser du att ditt företag passar på kartan så tveka inte att kontakta oss: josefina.sallen@ri.se eller derek.diener@ri.se.

Du hittar kartan på https://cirkularakartan.ri.se/

Josefina Sallén

Kontaktperson

Josefina Sallén

Fokusområdesledare Cirkulär omställning och coach inom Cirkulär omställning

+46 72 208 93 60

Läs mer om Josefina

Kontakta Josefina
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Pernilla Dahlman

Kontaktperson

Pernilla Dahlman

Affärsledare Circular Business Lab

Läs mer om Pernilla

Kontakta Pernilla
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.