Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

AI-agendan – Vi arbetar med AI-agendan

Lär känna experterna bakom AI-agendans arbetsgrupper i fas ett – framtagandet av 25 punkter för accelererad AI-utveckling i Sverige. Här kan du läsa intervjuer med flera representanter ur alla arbetsgrupper om hur vi ska öka kunskap, samverkan och utveckling kring AI i Sverige,

AI Agendan är ett initiativ som bygger på engagemang av de aktörer som lagt sin tid under hösten 2019 och deltagit  i arbetsgrupper, workshops och skickat in förslag på aktiviteter utifrån sin erfarenhet och de behov som de sett skulle göra skillnad för att Sverige kan bli det land som är ledande i att nyttja de digitala möjligheterna för en hållbar framtid. 

Arbetsgrupp Allmänhet

Virginia Dignum, Umeå universitet

"Det är viktigt att systemen utvecklas och används på ett etiskt och lagligt sätt och att deras resultat är gynnsamt för människa och miljö"

Läs intervju

Ergin Özdemir, 3D Leaders

"Det som är bra för människor med olikheter, synliga och/eller osynliga, är bra för oss alla. Kort och gott, AI kan vara en kraft för ett mer jämlikt och inkluderande samhälle."

Läs intervju

Arbetsgrupp Forskning

Danica Kragic Jensfelt, KTH 

"Det händer mycket - både när det gäller att utveckla nya metoder och tillämpa dessa inom nya områden. Jag vill påstå att det inte finns något område som inte kan dra nytta av AI."

Läs intervju

Daniel Rencrantz, Vinnova

"Med AI använt på rätt sätt, finns det en oerhört stor potential att öka transparensen, minska bias och jämställdhetsklyftor samt lösa miljöutmaningar"

Läs intervju

Thomas Schön, Uppsala universitet

"En god balans mellan grundforskning och tillämpad forskning är viktigt. (..) Användandet av AI och maskininlärning som ett verktyg kommer att leda till spännande förnyelse inom många forskningsområden."

Läs intervju

Arbetsgrupp Infrastruktur, testbädd och ekosystem

Markus Andersson, Ericsson Research

"Jag vill bidra till att Sverige är ett ledande land i världen inom infrastruktur för, och tjänsteutveckling baserad på, distribuerad AI."

Läs intervju

Maria Häll, Sunet

"Det är värdefullt att vi inom landet skapar en arena för diskussioner kring teknikutveckling, AI osv. Inte minst ur etiska och andra skäl."

Läs intervju

Tor Björn Minde, RISE

"AI-algoritmer kan användas för att förbättra driften av AI självt. (...) Driften av AI behöver kontinuerligt optimeras."

Läs intervju

Arbetsgrupp Näringsliv

Anders Arpteg, Peltarion AI Research

"Man bör vara tydlig med att det är stor skillnad mellan vad AI kan göra idag och vad människor kan göra. Vi får de största fördelarna med AI om vi kombinerar människa och AI med varandra."

Läs intervju

Mats Nordlund, Zenuity

"AI bidrar bäst om den används tillsammans med människor som ett verktyg, där människan har sista ordet."

Läs intervju

Patrik Sandgren, Teknikföretagen

"AI är ett framväxande teknikområde som har potential att bidra till radikala innovationer inom hela den svenska ekonomin och kan för industrin komma att bli en lika viktig och generisk resurs som elektricitet."

Läs intervju

Arbetsgrupp Offentlig sektor

Anders Carlberg, Västra Götalandsregionen

"AI är en teknik och liksom alla tekniker kan den missbrukas och användas för syften som inte främjar hållbar utveckling. (...) viktigast av allt är en inkluderande diskussion och policyutveckling om hur vi vill att AI skall användas respektive inte användas."

Läs intervju

Patrick Eckemo, DIGG

"Digitalisering och AI är en förutsättning för Sveriges framtid. Vi kommer inte att klara av att upprätthålla välfärden ifall vi inte nyttjar AI."

Läs intervju

Viktoria Josefsson, Skatteverket

"Det är också viktigt att vi förebygger fel och motverkar fusk och brott mot välfärdssystemen. Här kan AI också ha en viktig roll att spela."

Läs intervju

Anna Spånt Enbuske, Kommunal

"Just nu försöker vi att följa utvecklingen och förstå på vilket sätt AI kan tänkas påverka olika verksamheter och yrkesgrupper."

Läs intervju

Arbetsgrupp Skrivargrupp

Fredrik Heinz, Linköpings universitet

"Jag tror starkt att alla kommer att påverkas av AI och att alla därför har nytta av att lära sig lite om vad AI, och vad det inte är. Var nyfiken och kritisk så ökar möjligheterna att se igenom hypen och se värdet och nyttan bakom."

Läs intervju

Arbetsgrupp Utbildning

Peter Gustavsson Lidman, Yrkeshögskolan

"Den snabba tekniska utvecklingen gör att arbetsgivare inom ett flertal branscher efterfrågar den senaste tekniska kompetensen hos de personer de vill anställa, även inom AI."

Läs intervju

Birgitta Bergvall-Kåreborn, LTU

"Jag tycker att digital teknik och AI behöver inkluderas i undervisningen genom hela utbildningssystemet, från förskola till högskola. Vi behöver en rejäl nationell kompetenshöjning inom området"

Läs intervju

Shiva Sander-Tavallaey, ABB 

"En särskiljande egenskap för AI som forskningsämne, är tillgång till data och därmed nödvändigheten av nära samarbete inom hela ekosystemet inklusive industri och akademi. Detta kräver nya spelregler för alla partners."

Läs intervju

Jan Smith, Chalmers

"AI påverkar nästan alla områden och har stor potential att öka livskvalitén för många. Speciellt vill jag nämna hälso- sjukvård där AI redan lett till förbättrade diagnosmetoder, t ex bildanalys av röntgenbilder."

Läs intervju