Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

AI-agendan – Intervju Patrik Sandgren

"AI är ett framväxande teknikområde som har potential att bidra till radikala innovationer inom hela den svenska ekonomin och kan för industrin komma att bli en lika viktig och generisk resurs som elektricitet."

 

Patrik Sandgren, Teknikföretagen

Representant arbetsgrupp Näringsliv

Patrik Sandgren är näringspolitisk expert på Teknikföretagen. Patriks arbetar huvudsakligen med frågor som rör forskning, innovation och infrastruktur kopplat till digitalisering. Tidigare erfarenheter inkluderar bland annat tjänster vid Post- och telestyrelsen (PTS), regeringens Digitaliseringsråd och regeringens Bredbandsforum, samt som expert i statliga utredningar och åt EU-kommissionen. Patrik har en politices magister examen och en civilekonomexamen från Uppsala universitet samt en MBA-examen från Stockholms Universitet.

Hur arbetar Teknikföretagen för att bidra till ökad kunskap om, och nyttjande av, AI hos svenska företag?

Teknikföretagen organiserar ca 4200 företag inom tillverkande och industrinära tjänster. Detta inkluderar flertalet av de globalt ledande företag så som Ericsson, Scania, Saab, AB Volvo och ABB, men den absoluta majoriteten av våra medlemsföretag är mindre. PÅ AI-området arbetar vi med riktade insatser till våra medlemsföretag i syfte att skapa medvetenhet om vilka möjligheter som AI erbjuder. Vi bidrar dessutom till utveckling av policy på nationell och europeisk nivå och använder då den kunskap vi kontinuerligt får från våra företag genom referensgrupper, undersökningsökningar och samarbete med forskningsinstitutet RISE.

Varför anser du att kunskap om AI är en konkurrensfördel för företag och organisationer?

AI är ett framväxande teknikområde som har potential att bidra till radikala innovationer inom hela den svenska ekonomin och kan för industrin komma att bli en lika viktig och generisk resurs som elektricitet.  Genom ökad användning av AI finns möjligheter att påskynda omställningen mot cirkularitet och hållbart resursnyttjande.

Vad anser du är den huvudsakliga orsaken till att en AI-agenda behövs för Sverige?

Ny teknologi och nya tekniska lösningar stärker Sveriges konkurrenskraft, och svensk industri behöver fler AI-lösningar i sin verksamhet. För svenskt vidkommande förväntas AI kunna generera en värdeökning på motsvarande ca 2 000 miljarder kronor fram till år 2030. Det motsvarar en ökad genomsnittlig årlig tillväxttakt med nästan två procentenheter. För att denna potential ska realiseras krävs dock målmedvetna offentliga insatser som kan bidra till förändringsledning. AI-agendan är i detta sammanhang betydelsefull eftersom den kan utgöra den sammanhållande nationella strategi och handlingsplan som behövs för tydligare ledarskap. Den kan därtill bidra med ökad tydlighet kring offentlig resurstilldelning och ansvar, samt att politiskt förankrade mätbara och tidsatta mål skapas.

Vad är viktigt att känna till för att nyttjande av AI inte ska inkräkta på integritet?

Genom ökad kunskap om AI, kombinerat med tydlighet kring de riktlinjer som vägleder utvecklingen av nämnda tekniks tillämpningar, kan det skapas en balans mellan de olika aspekter som är värda att beakta.

Vilka är din bästa råd till företag och organisationer som önskar öka kunskapen om AI?

Ta del av den kunskap som finns tillgänglig digital: en utmärkt start utgörs av ”Elements of AI” - en kostnadsfri webbaserad kurs för alla som vill lära sig grunderna om AI.

Inspireras av de företag som tagit steget: idag finns företag i näst intill samtliga sektorer som redan implementerat och drar nytta av verksamhetsspecifika AI-lösningar. Dessa företag visar att tekniken fungerar och kan skapa värden på många olika sätt.

Samarbeta med RISE: För att identifiera behov, hitta lösningar och kunna få möjlighet till en snabb utveckling är forskningsinstitutet RISE en utmärkt partner. RISE har expertis på området som passar såväl mindre som större företag.

Länkar:

Ett innovationssystem i världsklass – Forskning för konkurrenskraft

Produktion 2030 – Samling för hållbar och konkurrenskraftig produktion

Cyberhotet mot svenska teknikföretag - Så ser hotbilden och attackerna ut mot svenska teknikföretag (PDF)

Om Teknikföretagen

Teknikföretagen är en av Sveriges största arbetsgivarorganisationer med över 4 200 medlemsföretag som står för en tredjedel av Sveriges export. Organisationens uppdrag är att ge medlemsföretagen bästa möjliga konkurrensförutsättningar. 

Teknikföretagens hemsida