Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

AI-agendan – Intervju Ergin Özdemir

"Det som är bra för människor med olikheter, synliga och/eller osynliga, är bra för oss alla. Kort och gott, AI kan vara en kraft för ett mer jämlikt och inkluderande samhälle."

 

 

Ergin Özdemir, 3D Leaders

Representant arbetsgrupp allmänhet

Ergin arbetar som social entreprenör och föreläsare med huvudområden inom mångfald, inkludering och kompetenseffektivisering. Han är utbildad oljeingenjör, men har även jobbat inom resebranschen och det militära. I Sverige utbildade han sig till IT-tekniker och avancerade snabbt till olika ledande befattningar inom Telia. Ergins initiative heter 3D Leaders.

På vilket sätt tror du att AI kan bidra till ett inkluderande samhälle? 

Det finns många grupper som är i större behov av stöd för att vara del av en samhällskropp. 

Människor med osynliga olikheter såsom neuropsykologiska diagnoser (jag skulle omnämna dessa till gåvor eller förmågor) uppfattar inte information, i alla dess former, på samma sätt som oss "normala". Här kan AI kan vara ett stöd så att samhällsinformation kan också nås och konsumeras på lika villkor.

Människor med synliga olikheter (t ex de 7 diskrimineringsgrunderna) behöver också i varierande grad anpassning och/eller stöd för att kunna fullt ut delta i det demokratiska samhället.

Hur tänker du att AI kan vara till värde för dig som egen företagare?

Att vara företagare för mig handlar mycket om en inställning och livsstil, se möjligheter och skapa lösningar där andra ser problem och fastnar.

En annan viktig del av att vara företagare är också ha förmågan att identifiera resurser som med sina förmågor kan vara framtida anställda, partner, leverantör och/eller kund. 

Med AI som stöd att identifiera resurser till mig som egen företagare skulle vara en stor hjälp. Mina utmaningar i områden som produktutveckling, leveransförmåga, kundhantering och/eller bemanning blir enklare. Jag som egen företagare får möjligheten att fokusera på det jag är bra på och ha tillgång till resurser som är bra på de saker där jag behöver mer stöd. 

Vad hoppas du kunna bidra med till Sveriges AI-agenda? 

Är det något som vi har lärt av Corona-krisen, är att det finns många utsatta grupper i vår samhälle, vars röster inte alls hörs. Det just de grupperna som har blivit drabbat hårdast. 

Deras behov behöver identifieras och förhoppnings kan tillgodoses för att jämna ut orättvisorna. Därför vill jag verka för en bredare insamling av behoven med input från människor med alla slags bakgrunder. Dessa behov  kommer att styra vilka lösningar som till slut blir färdiga AI lösningar, som är både relevanta och nyttiga.

Länkar

Mer information om Ergin och hans företag 3D Leaders