Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

AI-agendan — Intervju Viktoria Josefsson

"Det är också viktigt att vi förebygger fel och motverkar fusk och brott mot välfärdssystemen. Här kan AI också ha en viktig roll att spela."

 

 

 

Foto: Peter Gibson

Viktoria Josefsson, Skatteverket

Representant arbetsgrupp Offentlig sektor  

Viktoria Josefsson arbetar som strateg på Skatteverket med fokus på AI och sitter också med i styrgruppen för AI Innovation of Sweden sedan starten.

Hur tror du att AI kan bidra till att ”hjälpa människor att vilja göra rätt” och betala skatt? 

AI kan hjälpa Skatteverket att hantera stora mängder data och upptäcka mönster. Med hjälp av detta kan vi bli bättre på att förutse våra kunders olika behov och skapa ett mer personligt och anpassat möte med Skatteverket. Det gör det enklare för kunden att göra rätt. 

Ett exempel är chattboten Skatti på vår webb som redan idag svarar på allmänna frågor om inkomstdeklaration för privatpersoner samt folkbokföringsfrågor. Skatti jobbar dygnet runt och våra kunder kan få hjälp när det passar dem, inte enbart under öppettiderna i vår vanliga kundtjänst. 

Det är också viktigt att vi förebygger fel och motverkar fusk och brott mot välfärdssystemen. Här kan AI också ha en viktig roll att spela. Forskning visar att de flesta människor vill göra rätt, men att den viljan också påverkas av att det finns ett förtroende för att myndigheterna har förmåga att stoppa fusk och brott. Att vi då använder oss av nya, effektiva verktyg bidrar till det förtroendet tror vi.

Hur tänker du kring ansvar kopplat till AI? Vad händer till exempel om en robot svarar fel?

Skatteverket har ett högt förtroende hos medborgare och företag i Sverige och det är vi mycket måna om att behålla. Därför är det avgörande för oss att de AI-lösningar vi har idag och i framtiden är tekniskt och rättsligt säkra, och att vår användning av AI präglas av respekt för människors integritet och jämlikhet.

Vi kan ta vår chattbot Skatti som ett exempel. AI-funktionaliteten består i att Skatti tolkar en kundfråga på rätt sätt och söker fram och presenterar ett korrekt svar, i rätt ton. Svaret baseras på de algoritmer vi satt upp och den information vi försett Skatti med genom våra AI-tränare. Förenklat kan man säga att det mänskliga inslaget fortfarande präglar de svar man får från vår chattbot.

Det är i dagsläget inte aktuellt för Skatteverket med AI-lösningar som formulerar helt egna svar eller fattar egna beslut. Men i takt med att tekniken utvecklas, och om vi kan lita på att lösningarna är säkra på alla nödvändiga vis, kan vår syn komma att bli en annan. På sikt är det möjligt att mer avancerad AI kan fatta beslut och även mer aktivt ligga till grund för kontroller. Detta är inte en fråga för Skatteverket ensamma utan också en fråga om vad samhället i övrigt, och i vissa fall ytterst vad lagstiftaren vill och anser lämpligt.

Hur tänker ni på Skatteverket kopplat till människors olika förmågor att nyttja AI?

Vi utgår från att vi ska kunna möta människor på olika sätt beroende på vad individen har för behov, önskemål och förutsättningar. Myndigheter har krav på sig att ha en hög tillgänglighet, inte minst för människor med funktionsvariationer. Skatteverket ska vara tillgängligt för alla utifrån var och ens förutsättningar. Detta synsätt präglar även vår användning av AI. Vi ser positivt på de ökade möjligheter till individuell anpassning som AI bidrar till. 

På vilket sätt anser du att AI kan skapa förutsättningar för ökad samverkan mellan myndigheter?

Myndigheter har många gemensamma behov och utmaningar, till exempel att kunna översätta information mellan olika språk. Här kan vi i vissa fall utveckla AI-lösningar tillsammans, eller att en myndighet utvecklar och sedan gör lösningen tillgänglig för andra. 

Vi samverkar redan idag med flera andra myndigheter mot fusk och brott. Under vissa omständigheter skulle vi kunna ta hjälp av AI för att samköra olika myndigheters uppgifter i syfte att hitta mönster eller avvikelser som kan visa behov av utredning. Detta förutsätter att vi får dela sådana uppgifter med varandra. Dagens lagar och regler om sekretess i offentlig verksamhet gör att möjligheterna att dela registeruppgifter idag är förhållandevis begränsade. 

Vad tror du är de största fördelarna med att Skatteverket arbetar aktivt med AI?

Jag tror att vi med hjälp av AI kan förenkla för våra kunder och göra vår verksamhet mer effektiv, samtidigt som vi skapar mer utrymme för sådant arbete som kräver mänskliga förmågor. Vi tror att vi kan öka både rättssäkerheten och enhetligheten i våra beslut. Med AI får vi också, som jag varit inne på, ett ytterligare verktyg för att förebygga fel, motverka fusk och bekämpa brott.

Länk: 

Samverkan och kompetens, med Viktoria Josefsson och Susanne Bratt, Skatteverket. (YouTube)