Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
-

AI-agendan – Intervju Anders Carlberg

"AI är en teknik och liksom alla tekniker kan den missbrukas och användas för syften som inte främjar hållbar utveckling. (...) viktigast av allt är en inkluderande diskussion och policyutveckling om hur vi vill att AI skall användas respektive inte användas."

 

 

 

Anders Carlberg, Västra Götalandsregionen

Representant arbetsgrupp Offentlig sektor 

Anders Carlberg är chef för avdelningen Forskning, utveckling och utbildning, Regional utveckling, i Västra Götalandsregionen

Hur tror du att AI kan bidra till att människor mår bättre och får ökad livskvalité?

Genom sin förmåga att effektivisera produktionsprocesser och spara resurser bidrar AI till högre produktivitet. Det innebär att ekonomin genererar mer välstånd med samma resursinsats, och med en jämn fördelning av värdeökningen som produktiviteten ger kan befolkningens välstånd öka, t ex i form av bättre hälsa och ökad livskvalitet.

På vilket sätt kan AI bidra med att skapa positiva förutsättningar för miljön i en region?

Genom ökad tillgång till data kan AIs kapacitet för styrning användas för att minska utsläppen när miljön är som mest känslig. AI kan ge bättre och mer pålitlig miljö och klimatdata vilket förbättrar klimatforskningen, även forskningen om insatser.

Hållbar utveckling och AI, hör det ihop? Och på vilket sätt?

Det hör inte ihop med automatik. AI är en teknik och liksom alla tekniker kan den missbrukas och användas för syften som inte främjar hållbar utveckling. Så policy, demokratiskt sinnelag, utbildning inklusive folkbildning och populärvetenskap, är viktiga inslag för en hållbar AI. Men viktigast av allt är en inkluderande diskussion och policyutveckling om hur vi vill att AI skall användas respektive inte användas.

Hur arbetar ni med AI i Västra Götalandsregionen?

I Västra Götalandsregionen som organisation kan AI användas i vården. AI gör det möjligt att flytta resurser från en del av hälso- och sjukvården till andra delar där AI inte kan användas. I den meningen är AI ett resurstillskott när den används med kompetens och inom de områden där den tillför nytta. I Västra Götalandsregionen arbetar vi också med utvecklingsuppdraget i Västra Götalands 49 kommuner. Där främjar vi användningen av AI i näringslivsutvecklingen. VI tror att våra ansträngningar är särskilt viktiga för att AI skall introduceras och komma till användning i mindre företag medan större företag själva kan sätta igång processer för att få in AI i produktion och produkter.

Vad anser du behövs för att människor och organisationer i regionen ska öka sin kunskap inom AI?

Jag tror man måste peka på nyttan med AI för samhällsutvecklingen – att AI kan användas för att frigöra människor för mer kvalificerade arbetsuppgifter. Det är viktigt att beslutsfattare använder AI för det som är monotont och slitsamt - och människor för det som är kvalificerat och kräver kompetens och kunskap. Mitt råd är därför att medarbetare kompetensutvecklas så att de kan gå in i nya kvalificerade uppgifter samtidigt som AI introduceras på en arbetsplats. Där har arbetsgivare och fackföreningar en viktig gemensam uppgift.   

Det behövs mycket samarbete med utbildningssektorn. AI måste komma in tidigt i skolan så att ungdomarna får ett både nyfiket och reflekterande förhållningssätt till AI. Ofta går vägen till ungdomarna via deras lärare så där har vi den egentliga målgruppen. Många av våra science centers i Västra Götaland jobbar med den frågan och Universeum är partner med AI Innovation of Sweden för att skapa koppling mellan AI-forskning och barn och ungdom.  
 

Om Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen ansvarar för att invånare har tillgång till en bra sjukvård och skapar förutsättningar för en god hälsa för alla i regionen. Deras andra uppdrag är att arbeta med hållbar utveckling i Västra Götaland. Västra Götalandsregionen är en politiskt styrd organisation.

Västra Götalandsregionens hemsida