Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

AI-agendan – Intervju Mats Nordlund

"AI bidrar bäst om den används tillsammans med människor som ett verktyg, där människan har sista ordet."

 

 

Mats Nordlund, Zenuity

Representant arbetsgrupp Näringsliv  

Mats Nordlund arbetar som forsknings- och innovationschef på Zenuity. Tekn. dr. Mats Nordlund har en bakgrund från ledande befattningar inom akademi och industri i Europa, USA och Ryssland. Han har arbetat med teknikstrategi på Saab-gruppen och senare som vice president of research för Skoltech. Skoltech är ett nystartat toppforskningsinstitut inom det ryska federala moderniseringsprogrammet som etablerats i samarbete med Massachusetts Institute of Technology. Nyligen ledde Mats arbetet med att skapa AI Innovation of Sweden och har utvecklat dess vision för den nationella testbädden för Datafabriker.

Varför är det viktigt att ett land har en AI-agenda? 

En agenda (en ordnad lista över saker att göra) kan man etablera då man har tydliga mål som man vill nå genom att genomföra ett antal aktiviteter eller insatser. I en rätt utformad agenda så bygger aktiviteterna på varandra, och ger en effektiv och snabb väg till att uppnå sina mål. Ett land behöver alltså en agenda för att hjälpa oss att nå sina mål på ett snabbt, koordinerat och effektivt sätt.

Hur skiljer sig Sverige från övriga länder inom AI-området?

Sverige har en stor bredd på sin industri som få andra länder kan matcha, här finns flyg, automotive, läkemedel, telekom, konsumentprodukter, processindustri, gruvor, modeföretag, m.m. och en väldigt hög digital mognadsgrad både i industrin och bland offentliga aktörer. Detta gör det möjligt att etablera miljöer där man kan lära av varandra och sprida kunskap tvärs branscher.  

Hur kan AI bidra till en bättre värld? 

Genom sin förmåga att känna igen mönster och aldrig bli trött så kan man öka effektiviteten inom många områden med granskning eller diagnostik, samt minska risken för felbedömningar som kan uppstå när personer blir trötta eller tappar fokus. AI bidrar bäst om den används tillsammans med människor som ett verktyg, där människan har sista ordet.

Vilka etiska aspekter inom AI-forskningen är särskilt relevanta just nu?

Att ta fram konkurrenskraftiga produkter som också uppfyller etiska krav och förväntningar. Speciellt viktigt är för beslutsfattare (politiker) att sätta sig in i vad AI är, möjligheter, begränsningar och risker så att man kan fatta väl avvägda beslut om satsningar, regleringar och inriktningar.

Vad tror du blir den största händelsen inom AI det kommande decenniet?

Då man kan utnyttja AIs möjligheter fullt ut i utbildningssystemen från lägsta till högsta nivå.

Länkar

AI Innovation of Sweden

Skoltech

Skoltech Center for computational and data intensive science and engineering

Zenuity

Strategiska stiftelsen (PDF)  

Artificiell intelligens – hur tar vi tillvara möjligheterna?

Så kan AI bidra till en bättre värld