Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

AI-agendan — Intervju Markus Andersson

"Jag vill bidra till att Sverige är ett ledande land i världen inom infrastruktur för, och tjänsteutveckling baserad på, distribuerad AI."

 

 

 

 

Markus Andersson, Ericsson Research

Representant arbetsgrupp Infrastruktur, testbädd och ekosystem

Markus är sektionschef inom forskningsområdet AI på Ericsson Research med fokus på infrastruktur och ramverk för effektiv och säker AI beräkning. Han sitter med i CDTs styrelse på LTU och varit sammankallande i gruppen inom AI agendan som fokuserat på infrastrukturbehoven i Sverige.

Hur har Ericsson hittills nyttjat AI med framgång?

Ericsson har aktivt bedrivit forskning samt integrerat AI i produkter och tjänster i mer än tio år. Vårt förhållningssätt är "AI-först" vilket betyder att vi har fokus på att använda AI för att lösa telekomoperatörernas främsta utmaningar och därmed skapa värde där det mest behövs. Våra lösningar, byggda baserat på vår unika telekomexpertis och AI-kompetens, är redan inbäddade i stora delar av nätverken. T.ex. har vi AI i vårt radiosystem som på förhand beräknar trafikmönster och kontrollerar strömmatning till antenner, modeller som förutser kapacitetsförändringar i accessnätet och automatiskt hanterar dessa innan de inträffar samt data driven drift av nätverk inbyggt i våra erbjudanden. All utveckling görs med fokus på våra kunders främsta utmaningar vilka ofta är att säkerställa ständig effektivitetsökning, erbjuda bästa slutanvändarprestandan samt innovativa lösningar som möjliggör nya intäktsströmmar 

Hur planerar ni på Ericsson att fortsatt arbeta aktivt med AI?

Med ständigt ökade krav på högre prestanda och kapacitet i våra kunders nät, pådrivet av utvecklingen av nya tjänster som AR och VR samt industriella tillämpningar i olika former, behöver vi fortsätta utvecklingen av AI-baserade lösningar för att hantera komplexitet, optimera prestanda samt till större grad automatisera drift. Framtidens nät kommer att inte bara använda maskininlärning för beslutsstöd i olika delar av nätet, utan också integrera reasoning. Dessa delar kommer samverka och möjliggöra helt nya nivåer av automation av våra nät. Ericsson är målmedveten i satsningar som driver på denna utveckling och jobbar redan nu aktivt med detta.

Vad behövs i ett nationellt perspektiv för att Sverige ska växa inom AI?

Sverige har länge varit ett ledande och innovativt land inom telekommunikation och de senaste åren har vi sett hur intresset för datacenter och olika typer av testbäddar vuxit starkt. Med detta och i och med utbyggnaden av moderna och snabba kommunikationsnät som till allt högre grad används till att koppla upp fler och fler IoT-enheter, ökar datamängderna. 

Det kommer inte längre vara möjligt att endast förlita sig på centraliserad AI på insamlade dataset. Framtidens AI kommer behöva vara distribuerad och detta ställer nya krav på metoder, algoritmer och infrastruktur. 

Utvecklingen av distribuerad beräkningskapacitet sker redan nu i och med edge compute där beräkningskraft närmar sig och blir en naturlig del av accessnäten. För att kunna driva utvecklingen av alla komponenter i kedjan och bygga system där de olika delarna effektivt kan samverka, behövs det nationella testsystem. Sverige behöver en plattform där man kan driva forskning och utveckling av framtidens infrastruktur samt algoritmer för distribuerad AI.

Vad vill du bidra med till Sveriges AI agenda?

Jag vill jobba för att vi i Sverige fortsatt bygger på vår styrka och framstående position inom infrastruktur. Att vi är proaktiva och driver utvecklingen av tidiga prototypsystem för distribuerad AI innan andra aktörer definierar och realiserar sina lösningar för detta nya paradigm. Jag vill bidra till att Sverige är ett ledande land i världen inom infrastruktur för, och tjänsteutveckling baserad på, distribuerad AI.  

För att klara detta behöver vi koppla ihop datakällor, beräkningsinfrastruktur samt cellulära nät och på så sätt realisera en nationell storskalig utvecklings- och exekveringsplattform för distribuerade AI-applikationer. Detta är nödvändigt för att säkerställa att framtidens infrastruktur är byggd för att hantera de krav som kommer ställas på den inom massiv-IoT, maskin-till-maskinkommunikation, samt framtidens tjänster som baseras på data från dessa system och byggs med hjälp av distribuerade AI algoritmer. 

Ovan är centralt för att accelerera forskning och utveckling inom svensk industri samt offentlig sektor och bara genom att göra detta kan vi se till att infrastrukturleverantörer, tjänsteutvecklare samt samhället fortsatt kan säkerställa konkurrensmässiga och konstadseffektiva produkter och tjänster.

Om Ericsson och AI

AI by Design – AI solutions solving the right problems

The future runs here

Ericsson AI: more than a decade of industry leadership

Towards zero-touch network operations

Artificial intelligence and machine learning in next-generation systems

Enhancing RAN performance with AI