Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

AI-agendan — Intervju Tor Björn Minde

"AI-algoritmer kan användas för att förbättra driften av AI självt. (...) Driften av AI behöver kontinuerligt optimeras."

 

 

Tor Björn Minde 

Representant arbetsgrupp Infrastruktur, testbädd, ekosystem

Tor Björn Minde är för närvarande chef för RISE ICE Data center, en enhet av RISE forskningsinstitut som nyligen är etablerad i Luleå med fokus på datacenter och tillämpad datavetenskap. Han var nyligen chef för forskningsstrategier på Ericsson Research med 30 års erfarenhet av Ericsson inom mobilkommunikation, moln, multimedia och applikationer. Han har också en adjungerad professur vid Luleå tekniska universitet i signalbehandling. Hans främsta forskningsintressen är sensorsystem, datacenter och maskininlärningstekniker. Han har lett teamet bakom Ericsson Labs med målet att förbättra Ericssons förmåga inom öppen innovation genom att erbjuda experimentella API: er för mobila applikationer. På senare tid har hans huvudfokus varit molninfrastrukturer för energieffektiv drift

Hur ser du att AI kan bidra till bättre klimat? 

AI kan bidra på många sätt för att förbättra klimatet. Vi på RISE ICE Data center system and applied data science jobbar inom två olika områden där AI bidrar till att förbättra klimatet. Ett område är att AI-algoritmer kan användas för att förbättra driften av AI självt. AI har ett Big data-problem och behöver bli hållbart själv — AI är algoritmer eller beräkningsformler i mjukvara som utförs på data i stora molndatahallar eller i små edgenoder. Det är byggnader som innehåller datorservrar, eldistribution, vatten och luftventilation, kylutrustning, reservkraft och kanske egen elproduktion i form av solceller. Driften av allt detta kan kontinuerligt optimeras för att minska energiförbrukningen och öka återvinningen av energi. AI-modeller kan användas för att göra denna optimering så bra som möjligt. Det andra området är att använda data från satelliter för att bidra till bättre klimat eller för att klimatanpassa aktiviteter eller organisationer. Förändringar i klimatet eller förändringar i miljön beroende på klimatet kan studeras med hjälp av AI-algoritmer som använder satellitdata. Det kallas jordobservation med hjälp av satellitbilder. 

Vilken infrastruktur behövs för att människor i Sverige ska kunna nyttja AI? 

För att fullt kunna nyttja AI behövs alla tre digitala grundinfrastukturer; mobilnät, kärninternet och datacenter. Ett väl utbyggt fibernät över hela landet med mobil 5G-täckning överallt är en förutsättning för att fullt nyttja AI så att det inte begränsas geografiskt. Det behövs ett statligt moln som är oberoende av utländska industrikrafter antingen baserat på privata svenska datacenteroperatörer eller statliga datacenter. Det statliga molnet måste ha rejäl AI-beräkningskapacitet. Sedan behövs edgeberäkningskapacitet utspritt med full täckning över hela landet. Då behöver inte de stora AI-datacentren ligga i städer utan kan samlokaliseras för industriell symbios och var elkraften är tillgänglig. I de stora AI-datacentren tränas modeller och samlas data säkert. I edgenoderna utförs inferens, reglering, aggregering osv.

Vad vill du bidra med till Sveriges AI agenda? 

Jag vill bidra till Sveriges AI-agenda genom RISE organisation till att utveckla infrastrukturstrategin som gör att Sverige blir ett ledande tillämpat och hållbart AI-land. Speciellt vill jag bidra genom att hjälpa till att utveckla Sveriges kunskap inom hållbar AI och AI för klimatet med hjälp av rymddata så att svenska företag och statliga organisationer blir världsledande inom sina områden. Ett specifikt område är 5G edgeinfrastruktur som kan utvecklas för de 5G-testbäddar som finns över landet. Genom detta kan Sverige vara med på framkanten av applikationsutvecklingen och skapa innovationer.

Länkar: 

Låt AI och maskininlärning lyfta din verksamhet (YouTube)

How will 5G Impact Data Center Evolution, Operation and Investment?

Higher Speeds & Lower Delays  Ericsson Research — video introduction by To Björn Minde Head of Research

Tor Björn Minde

Kontaktperson

Tor Björn Minde

Enhetschef

+46 70 624 29 59

Läs mer om Tor Björn

Kontakta Tor Björn
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.