Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

AI-agendan – Intervju Anna Spånt Enbuske

"Just nu försöker vi att följa utvecklingen och förstå på vilket sätt AI kan tänkas påverka olika verksamheter och yrkesgrupper."

 

 

 

 

 

Anna Spånt Enbuske, utredare på Kommunal

Representant arbetsgrupp Offentlig sektor

Hur tror du att AI kan bidra till att det blir roligare i arbetet?

Min förhoppning är att om AI används som en problemlösare kommer även jobbet att bli roligare för medarbetarna.

På vilket sätt kan vi frigöra resurser med hjälp av AI?

Det skulle kunna fungera som ett stöd i många olika situationer eftersom AI kan sortera och analysera stora mängder data och flera olika variabler på samma gång. Poängen är huruvida AI kan bidra till ett bättre resultat med minst lika hög kvalitet som om en människa gjort bedömningen. Samtidigt är det avgörande att den data och algoritm som analysen bygger på är korrekt, inte systematiskt snedvrider resultatet och går att kontrollera.

Hur tror du att ni på Kommunal kommer att arbeta med AI i framtiden?

Den tekniska utvecklingen är inget nytt på svensk arbetsmarknad. Det är en ständigt pågående process. För Kommunals medlemmar där majoriteten jobbar med människor har det hittills främst handlat om verksamhetsstöd i form av IKT. Just nu försöker vi att följa utvecklingen och förstå på vilket sätt AI kan tänkas påverka olika verksamheter och yrkesgrupper. Då kommer det att handla om yrkes- och kompetensutveckling för att kunna använda tekniken som ett bra stöd i jobbet.

Länkar

Läs Annas blogg på Kommunal

Sunt arbetsliv