Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

AI-agendan – Intervju Danica Kragic Jensfelt

"Det händer mycket - både när det gäller att utveckla nya metoder och tillämpa dessa inom nya områden. Jag vill påstå att det inte finns något område som inte kan dra nytta av AI."

 

 

Danica Kragic Jensfelt, KTH

Representant arbetsgrupp Forskning (Sammankallande)

Danica Kragic Jensfelt är del av AI-agendans Forskningsgrupp. Danica är professor i datalogi vid Skolan för elektroteknik och datavetenskap vid Kungliga tekniska högskolan i Sverige. Danica leder Centrum för autonoma system och forskar i datorseende och robotik.

Vad händer inom AI-forskningen just nu?

Det händer mycket - både när det gäller att utveckla nya metoder och tillämpa dessa inom nya områden. Jag vill påstå att det inte finns något område som inte kan dra nytta av AI. Just nu jobbar många på att skapa bra modeller för spridning av Covid19.

Varför anser du att Sverige behöver en AI-agenda?

Jag tycker vi behöver starkare kraftsamling inom AI som innefattar alla delar av samhället. En tydlig AI agenda kan stimulera det

Vad är det som krävs för att stärka Sveriges ställning i världen inom området artificiell intelligens?

En tydlig AI agenda och ett antal konkreta exempel där AI används för att förbättra något. Bättre stöd och fler modeller för samarbete mellan akademi, näringslivet och offentlig sektor.

På vilket sätt anser du att Sverige bör agera för att stärka forskning och utveckling inom AI-området?

Det krävs en öppnare samhällsdiskussion inom ämnet. Satsningar som WASP - Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program och WASP HS bör bli fler och innefatta forskare från olika områden. Man måste också tänka långsiktigt - det räcker inte med 2-3 år att uppnå excellens inom AI området

Vad har du för råd till människor som jag vill lära sig mer om AI?

Läs om AI, ställ frågor till experter, diskutera med kollegor, ta online kurser - men detta gäller väl allt, inte enbart AI :)

Publikationer av Danica