Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

AI-agendan – Intervju Jan Smith

"AI påverkar nästan alla områden och har stor potential att öka livskvalitén för många. Speciellt vill jag nämna hälso- sjukvård där AI redan lett till förbättrade diagnosmetoder, t ex bildanalys av röntgenbilder."

 

 

Jan Smith, Chalmers

Representant arbetsgrupp Utbildning

Jan Smith är professor i datalogi vid Chalmers och hans forskning handlar om datorstödda bevis med tillämpningar inom matematik och programutveckling.

Han arbetar nu med AI direkt under Chalmers rektor. Tidigare har han varit prefekt för Institutionen för data och informationsteknik vid Chalmers och Göteborgs universitet, ansvarig för IT-universitetet i Göteborg och dekan för IT-fakulteten vid Göteborgs universitet.

Hur arbetar ni på Chalmers med forskning och tillämpning inom AI?

AI används i dag inom så gott som alla Chalmers forskningsområden. En centrumbildning, CHAIR, har bildats med ett bidrag från Chalmers stiftelse på 300 miljoner under 10 år.CHAIR stöttar både grundläggande forskning och tillämpningar inom området. Flera samarbeten har inletts både med näringsliv och samhälle. Ett antal starka rekryteringar hargjorts till Chalmers med finansiering från CHAIR och WASP-AI (Wallenbergs stora satsning på AI).

Hur samarbetar ni med andra lärosäten kring livslångt lärande inom ramen för AI?

För två år sedan bildades AI Competence for Sweden genom ett initiativ från regeringen. Satsningen involverar 7 lärosäten: Chalmers, Göteborgs universitet, KTH, Linköpings universitet, Lunds universitet, Umeå universitet och Örebro universitet. Initiativet har fokus på livslångt lärande och vi har skapat ett stort antal kurser och en plattform för samverkan mellan universiteten med en hemsida där alla kurser finns med. Nu har hemsidan öppnats upp så att även övriga svenska lärosäten kan publicera kurser där.

På vilket sätt tror du att AI kan bidra till ökad livskvalité för oss människor?

AI påverkar nästan alla områden och har stor potential att öka livskvalitén för många. Speciellt vill jag nämna hälso- sjukvård där AI redan lett till förbättrade diagnosmetoder, t ex bildanalys av röntgenbilder. Möjligheterna att använda AI i framtagande av nya läkemedel är också stora. Ett annat område är självkörande fordon där stora investeringar görs, på sikt kan detta leda till effektivare och säkrare transporter. Men som med all teknik finns också risker; t.ex. har AI skarpa vapentillämpningar, som drönare vilka kan identifiera enskilda personer. Så etiska diskussioner kring AI är helt nödvändiga!

Det är också viktigt att påpeka att vi bara står inför början av tillämpningar inom AI, utvecklingen är mycket snabb och det är omöjlig att förutse vad som finns runt hörnet.

Vilka konkreta råd vill du ge till människor som önskar lära sig mer om AI?

Engelskspråkiga Wikipedia har en omfattande artikel om Artificial Intelligence med många länkar och referenser. På hemsidan för AI Competence for Sweden finns ett stort antal kurser av varierande svårighetsgrad, en god början kan vara att titta där om det är någon som passar.

Länkar

Chalmers AI Research Center