Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

AI-agendan — Intervju Birgitta Bergvall-Kåreborn

"Jag tycker att digital teknik och AI behöver inkluderas i undervisningen genom hela utbildningssystemet, från förskola till högskola. Vi behöver en rejäl nationell kompetenshöjning inom området "

Birgitta Bergvall-Kåreborn, LTU

Representant arbetsgrupp Utbildning

Birgitta Bergvall-Kåreborn är professor i informatik och rektor vid Luleå tekniska universitet. Birgitta är utbildad systemvetare och disputerade 2002 med avhandlingen ”A multi-modal approach to soft systems methodology” vid Luleå tekniska universitet. Som forskare och professor i social informatik var Birgitta en av pionjärerna som utvecklade Living Lab-konceptet och engagerade sig i att utveckla både det svenska och det europeiska nätverket för Living Labs. Hennes senaste forskning har specialiserat sig på crowdsourcing som ett nytt sätt att bemanna sin organisation och dess konsekvenser ur arbetarnas perspektiv.

Vad anser du vara den huvudsakliga anledningen till att Sverige behöver en AI-agenda?

AI har redan ganska radikalt förändrat våra liv och samhällen, och då är vi fortfarande bara i början av den förändringsprocessen. För att Sverige och svenska företag ska kunna ta en internationell position måste vi fokusera på vissa områden, intensifiera arbetet och kraftsamla våra resurser. För det behövs en AI-agenda.

Hur tycker du att Sverige behöver agera för att möta behoven av forskning och utbildning inom AI?

Jag tycker att digital teknik och AI behöver inkluderas i undervisningen genom hela utbildningssystemet, från förskola till högskola. Vi behöver en rejäl nationell kompetenshöjning inom området och behöver därför lägga en god grund för detta i tidiga åldrar och även säkerställa en kontinuerlig kompetensutveckling genom ett livslångt lärande.

När det gäller forskning inom området behöver regeringen matcha den satsning som Wallenberg gör genom KAW och säkerställa både grund- och behovsorienterad forskning.

Hur tar du ansvar för att medarbetare i din organisation lär sig om AI?

Vi utvecklar för närvarande en MOOC-liknande AI-kurs som kommer att finns tillgänglig för alla inom och utanför vårt lärosäte. Vi utvecklar och testar också AI-driven pedagogik som kommer att kunna spridas till lärare inom olika ämnesområden.

På vilket sätt tror du att AI kan främja ett jämställt samhälle?

När det kommer till att främja ett jämställt samhälle så känner jag en viss oro snarare än en framtidstro. Det beror bland annat på att de personer som idag har spetskompetens och utvecklar både tekniken och den underliggande logiken på många sätt är ganska homogen i kön, ålder och intresse, för att nämna några kriterier. Dessutom ligger fokus fortfarande väldigt mycket på den tekniska utvecklingen snarare än på de samhällsrelaterade frågeställningarna i vid bemärkelse. Detta måste vi jobba för.
 

Länkar: 

Birgitta Bergvall-Kåreborn, A multi-modal approach to soft systems methodology   (PDF)

Luleå tekniska universitet