Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

AI-agendan för Sverige

Sverige har en god position för att både tillgodogöra sig och driva på AI-utveckling, och genom strategiska satsningar, samordning och samsyn kan samhällseffekten bli betydande. 

AI-agendan är ett unikt nätverk både i Sverige och internationellt som samlar experter från samhällets alla delar som på något sätt arbetar med AI-frågor. Deltagandet är ideellt och bygger på deltagarnas engagemang, vilja att dela med sig av kunskap och erfarenheter i en öppen diskussion. Genom vårt arbete vill vi öka förståelsen av den nytta AI-tekniken skapar på ett inkluderande sätt, så att den blir tillgänglig för alla. Det är förutsättningen för att kunna få en långsiktig hållbar och jämlik AI-utveckling inom samhällets alla områden.

25 förslag för accelererad AI-utveckling för Sverige

I början av 2021 lanserade AI-agendan 25 förslag för accelererad AI-utveckling i Sverige. Nu genomför vi förslagen genom de olika aktörernas arbete och i samverkan med regeringsuppdrag och andra initiativ.

Jeanette Nilsson, AI Ecosystems driver på RISE och projektledare för AI-agendan ger oss här nedan en aktuell bild av AI-agendan just nu, de 25 förslagen och vad nästa steg är, bland annat kopplat till Sveriges ordförandeskap i EU 2023.

Jeanette Nilsson
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.