Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

AI-agendan – Intervju Daniel Rencrantz

"Med AI använt på rätt sätt, finns det en oerhört stor potential att öka transparensen, minska bias och jämställdhetsklyftor samt lösa miljöutmaningar"

 

 

 

 

Daniel Rencrantz, Vinnova

Representant arbetsgrupp Forskning

Daniel Rencrantz arbetar som enhetschef för Innovationsledning på Vinnova. Daniel har tidigare arbetat som programchef på Vinnova och forskare vid Linköpings universitet. Daniel är bland annat även med i styrgruppen för AI Sweden.

Hur arbetar ni på Vinnova med att skapa förutsättningar för ökad tillämpning av AI i Sverige?

AI är en möjliggörande teknologi som har stor potential att bidra inom alla områden där Vinnova är verksam. Det kommer därför in som en naturlig del i strategier och satsningar på exempelvis Hållbar industri, Hållbar precisionshälsa och Ekosystem för innovativa företag. Sen har vi också ett riktat område som heter Digital omställning med riktade ”AI for good”-satsningar. Grovt kan man säga att våra satsningar syftar till att stärka konkurrenskraften i det svenska AI-ekosystet, stärka den säkra digitala infrastrukturen, höja innovationsförmågan och accelerera forskning till tillämning inom strategisk viktiga områden såsom språkteknologi och klimat.

Vilka exempel finns det på företag som har börjat tillämpat AI, som en följd av ert projekt AI-resan?

Det finns naturligtvis en hel del företag som fått stöd i vår öppna satsning på Innovativa företag men kanske mer intressant är vår satsning ”Starta er AI-resa” där mer mogna små och medelstora bolag gör sitt första praktiska AI-projekt. Grunden för projekten är att de har gjort en strategisk analys och bedömt det potentiella affärsvärdet av projektet så att det inte blir något sidoprojekt som inte berör kärnverksamheten. Det görs nu en oberoende analys av satsningen och det är tydligt att företagen höjer sin innovationsförmåga. Ta gärna del av företagsexemplen på vår hemsida.

Vilka generella lärdomar ser ni från företag som precis startat sin AI-resa?

Det finns självklart många lärdomar men några är:

  • Ledningens stöd är avgörande.
  • Om ni tar in konsulthjälp så ha en plan för hur ni ska få en kompetensökning internt.
  • Många lyckas påvisa potentialen men det är en utmanande och lång väg från ett begränsat test till implementering.
  • Data är avgörande och det tar ofta mer tid än vad många tycks tro.
  • Använd AI på utmaningar och möjligheter som verkligen betyder något för kärnverksamheten.

Hur tror du att tillämpning av AI kan bidra positivt till samhälle och klimat?

Många lyfter med rätta utmaningarna med AI vad gäller exempelvis bias, diskriminering och energikonsumtionen. Lägg därtill att AI potentiellt kan användas för att exploatera såväl natur (t.ex. rovfiske) och människor (t.ex. övervakning) så kan man bli lätt deprimerad och skeptisk. Men rätt använd så finns det en oerhört stor potential att öka transparensen, minska bias och jämställdhetsklyftor samt lösa miljöutmaningar i form av t.ex. utsläpp. Vi finansierar därför två studier för att belysa AI för ökad jämställdhet och AI i klimatets tjänst. När vi nyligen i samarbete med Formas utlyste FoI-projekt inom AI och klimat så kom det in ett 60-tal ansökningar så intresset är stort.