Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

AI-agendan – Intervju Thomas Schön

"En god balans mellan grundforskning och tillämpad forskning är viktigt. (..) Användandet av AI och maskininlärning som ett verktyg kommer att leda till spännande förnyelse inom många forskningsområden."

 

 

Foto: Mikael Wallerstedt

Thomas Schön, Uppsala universitet

Representant arbetsgrupp forskning

Thomas Schön innehar Beijerprofessuren i articifiell intelligens vid Uppsala universitet (institutionen för informationsteknologi). Han arbetar sedan drygt 10 år tillbaka med att bygga upp stark grundforskning, tillämpad forskning och utbildning inom maskininlärning. Tilldelades år 2017 Tage Erlanders pris för naturvetenskap och teknik. Ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) och Kungliga Vetenskaps-Societeten i Uppsala.

Hur anser du att Sverige bör agera för att stärka forskning och utveckling inom AI-området?

Det är egentligen mycket enkelt, bedriva bra, relevant och användbar forskning inom AI som publiceras vid ledande internationella konferenser och tidskrifter inom området. En god balans mellan grundforskning och tillämpad forskning är viktigt. All verksamhet måste ha ett stabilt fundament att stå på. Här består fundamentet av bra grundforskning vilket är något vi fortfarande behöver betydligt mer av i Sverige. Tack vare Wallenberg har vi nu de nödvändiga medlen (via WASP och WASP-HS) för att kraftigt förstärka en etablering av sådan grundforskning i Sverige. När den är på plats följer resten.

Hur arbetar ni på Uppsala universitet med AI inom ramen för forskning och utbildning?   

Vid Uppsala universitet startar vi nu upp en stor mångvetenskaplig forskningssatsning inom AI som handlar om AI för forskning, ett område som passar oss perfekt samtidigt som det finns förvånansvärt lite verksamhet åt detta håll. Användandet av AI och maskininlärning som ett verktyg kommer att leda till spännande förnyelse inom många forskningsområden och detta är en utveckling som vi nu satsar hårt på att leda. Ett led i detta är att vi nu bygger ett nytt labb i Carolina Rediviva (universitetsbiblioteket) där 30-talet forskare från hela universitetet  kommer att samlas. Varje år byts forskarna ut för att snabbt skapa en förnyelse av såväl forskning som utbildning. Forskare kommer att spendera 50% av sin tid under ett år vid labbet. När det kommer till utbildning startar vi upp nya masterprogram på området och vi bygger även nya kurser inom ramen för de existerande civilingenjörsutbildningarna.

 Hur samarbetar ni med andra europeiska universitet inom ramen för AI?

Vi håller på att bygga upp European Laboratory for Learning and Intelligent Systems, ELLIS (ellis.eu) tillsammans med kollegor runt om i Europa. ELLIS tillhandahåller ett mycket  kraftfullt sätt att samverka inom Europa för att säkerställa att den bästa grundforskningen inom området bedrivs i Europa. 

Länkar 

Thomas hemsida

Läs mer om Thomas forskning

Krönika om idéerna kring Uppsalas satsning på AI for Research.

Vår nya bok om grunderna i supervised machine learning 

Forskarpodden 

Forskarprofilen