Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

AI-agendan — Intervju Fredrik Heinz

"Jag tror starkt att alla kommer att påverkas av AI och att alla därför har nytta av att lära sig lite om vad AI, och vad det inte är. Var nyfiken och kritisk så ökar möjligheterna att se igenom hypen och se värdet och nyttan bakom."

 

 

 

Foto Mikael Hansson

Fredrik Heintz, Linköpings universitet

Representant Skrivargrupp

Dr Fredrik Heintz är biträdande professor vid Institutionen för Datavetenskap vid Linköpings universitet. Han är ordförande i Svenska AI-sällskapet, föreståndare för forskarskolan inom Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP), koordinator för det Europeiska AI-nätverket TAILOR (Foundations for Trustworthy AI - Integrating Learning, Optimisation and Reasoning) och medlem i EU-kommissionens High Level Expert Group on AI. Hans forskningsområden är artificiell intelligens och autonoma system. Han är särskilt intresserad av gränslandet mellan kunskapsrepresentation och maskininlärning och hur autonoma system inkrementellt kan både lära sig och fatta egna beslut utifrån information som samlas in av systemet själv. Han är också väldigt aktiv i utbildningsfrågor där han bland annat infört begreppet datalogiskt tänkande till Sverige, ansvarat för utvecklingen av det nya civilingenjörsprogrammet Mjukvaruteknik, varit med i framtagningen av de nya läroplanerna för grundskolan där programmering ingår och nu leder han arbetet med fortbildning inom AI vid Linköpings universitet inklusive ansvaret för Elements of AI/Grunderna i AI. Ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

Vilka vanliga missuppfattningar upplever du att allmänheten har till vad de tror att AI är, kontra vad det egentligen är?

Den största missuppfattningen är att bara för ett AI-system är bra på en sak så är det även bra på andra saker. Det är väldigt lätt att jämföra med oss människor. Just att överföra förmåga från en uppgift till en annan, så kallad transfer learning, är ett intressant och aktuellt forskningsområde.

Den näst största är att maskininlärning gör allt jobbet åt dig. Det krävs fortfarande en hel del jobb både att samla in relevant data och att konfigurera upp maskininlärningssystemet rätt så att det verkligen lär sig det som önskas. Slutligen behövs testning och validering för att vara säker på att det funkar som det ska.

En tredje är hur långt vi har kommit. Det är lätt att få känslan att AI har kommit väldigt långt och att vi nästan är klara. Det är helt klart så att vi har gjort imponerande framsteg, särskilt vad gäller att tolka bilder och text. Samtidigt tror jag det mesta återstår att upptäcka och förstå!

Vilka konkreta råd har du till allmänheten som önskar lära sig mer om AI?

Jag tror starkt att alla kommer att påverkas av AI och att alla därför har nytta av att lära sig lite om vad AI, och vad det inte är. Därför rekommenderar jag alla att ta onlinekursen för att lära sig grunderna i AI. Det går även att få 2 högskolepoäng via Linköpings universitet.

Var nyfiken och kritisk så ökar möjligheterna att se igenom hypen och se värdet och nyttan bakom.

Vad är ”pålitlig Artificiell Intelligens”?

Trustworthy AI är ett begrepp som EU-kommissionens High-Level Expert Group inom AI använder för AI-system som man kan lita på. För att kunna lite på ett AI-system måste det följa de lagar och regler som gäller, uppfylla de etiska principer vi har satt upp samt ha en robust och säker implementation. På svenska säger man ibland tillförlitlig AI.

Hur samarbetar ni med andra europeiska universitet inom ramen för AI?

De två största samarbetena som jag är med i är CLAIRE och TAILOR. CLAIRE är en gräsrotsorganisation av AI-forskare från hela Europa som samlats kring visionen om forskningsexcellens inom alla delar av AI för hela Europa. TAILOR är ett nätverk av excellenta AI-forskningscentra som ska ta fram de vetenskapliga grunderna för pålitlig AI genom att kombinera inlärning, slutsdragning och optimering (Foundations of Trustworthy AI - Integrating Learning, Optimisation and Reasoning) finansierat av EU och som leds av mig (https://liu.se/en/research/tailor)

Mer av Fredrik Heinz

Konferensen "AI i Samhällets tjänst - Vilka kompetenser behövs? Arrangeras av LiU 25 november 2020

Projektet TAILOR ska lägga den vetenskapliga grunden för pålitlig artificiell intelligens

Nyhetsmorgon (TV4) (Youtube

Fredrik Heintz på Coffice pratar AI, artificiell intelligens

AI in the EU: A Keynote with Dr. Fredrik Heintz (Youtube)

Fredrik Heintz - Artificiell intelligens förändrar världen (Youtube)

LiU i Almedalen: Fredrik Heintz (Youtube)

Learning Forum 2018 Skolans fokusskifte Fredrik Heintz, Linda Mannila

From AI to Computational Thinking | Fredrik Heintz | TEDxNorrköping (Youtube)