Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

AI-agendan — Intervju Maria Häll

"Det är värdefullt att vi inom landet skapar en arena för diskussioner kring teknikutveckling, AI osv. Inte minst ur etiska och andra skäl."

 

 

 

 

Maria Häll, Sunet

Representant arbetsgrupp Infrastruktur, testbädd och ekosystem

Maria Häll är chef för universitetsdatanätverket Sunet. Maria har bland annat varit vice ordförande i ICANN:s Governmental Advisory Committeé och co-chair för RIPE Cooperation Working Group. Hon sitter nu i styrelsen för RIPE och var ordförande för ISOC-SE mellan åren 2016-2020. Maria är utbildad civilingenjör och IT-expert som haft flera höga positioner inom IT-branschen.

Vilka värden ser du att AI kommer att skapa för kommande generationer?

Mängden data som produceras kommer att öka allt mer och det kommer att bli allt viktigare att kunna analysera stora mängder data för att ta fram prognoser och beslutsunderlag. Vi är dock bara i början av AI-utvecklingen och användningen av AI är ännu alltför omogen. AI kommer nog inte att slå igenom inom de områden där feltolkningar kan få förödande konsekvenser. Men inom områden där det inte “spelar någon större roll” kommer AI att användas allt mer. Dvs där felen inte får så stor konsekvens. Områden där feltolkningar kan ha stor påverkan (t.ex. med livshotande konsekvenser), områden som kan påverkar vår integritet eller områden som bland annat kräver empati, där kommer AI användningen inte att slå igenom. T.ex. så stoppar eller begränsar flera stora amerikanska it-företag försäljningen av teknik för ansiktsigenkänning just med anledning av hot mot grundläggande mänskliga rättigheter, massövervakning etc.

 Varför tror du att det är betydelsefullt att Sverige har en AI-agenda?

Det är värdefullt att vi inom landet skapar en arena för diskussioner kring teknikutveckling, AI osv. Inte minst ur etiska och andra skäl (se svar på fråga 1). Vad kommer framgent att behöva regleras? Vilka områden passar det bra att använda AI, “ofarliga tillämpningsområden” och vilka områden lämpar sig inte för att använda AI? Att skapa en arena för denna typ av diskussioner där vi tillsammans kan främja en sund användning av AI tror jag är mycket värdefullt!

 Hur tror du att ni på Sunet kommer att arbeta med AI det kommande decenniet? 

För att kunna tillämpa AI måste det finnas stora mängder data och det har inte Sunet annat än där det gäller vår drift av nät och tjänster. Där kommer mängden data att öka. Vi ser därför framför oss att de områden där AI kan vara värdefullt för Sunet kommer att vara inom områden som logganalys och förmågan att upptäcka ”anomala händelser” i våra system. D.v.s. identifiera fel innan de inträffar och kan få katastrofala följder. Även vad gäller intrångsdetektering kan AI bli värdefullt för oss. Det finns säkerligen områden där AI kan bli värdefullt inom de tjänster som Sunet erbjuder våra kunder, bland annat lärosätena. Men det antar jag att Arbetsgruppen för Utbildning tar hand om.

Om Sunet

Sunet har i uppgift att skapa infrastruktur för nationell och internationell datakommunikation på universitet, högskolor och andra anslutna organisationer. Den gemensamma organisationen bildar ett nät för forskning och utbildning och erbjuder en rad olika datatjänster. www.sunet.se