Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Forskningsprogram Bioekonomi 2025

FORSKNINGSPROGRAM BIOEKONOMI – med industrin mot en hållbarare värld

Var kommer nästa genombrott? 

Det är förstås omöjligt att förutsäga. Men de som inte experimenterar, som inte utforskar möjligheten att skala upp labbresultat, kommer aldrig vara bland de första. Det lönar sig att forska, till exempel i vårt internationella Forskningsprogram Bioekonomi.  

Industrin satsar på lönsam forskning 

Industriföretag och RISE skapar tillsammans konkurrenskraft som är baserad på hållbarhet. Genom att forska på effektivare användning av de resurser som finns. Genom att förädla råvaror, material och produkter till varor med högre värde. Erfarenheten visar att innovation kan ge restprodukter ett kommersiellt värde. När företagens produkter får ett högre värde skapas den lönsamhet som är förutsättningen för att företagen vill betala för forskningen. För industrin uppstår en attraktiv hävstångseffekt när forskning kan bedrivas tillsammans, den gemensamma potten räcker till mer. Att sedan kunna jobba vidare med samma människor i egna skräddarsydda projekt är också kostnadseffektivt.  

Ett nytt Forskningsprogram Bioekonomi startar 2025

Genom dialog med industripartners i kombination med analys av rådande trender finns det nu ett förslag på forskningsområden för det Forskningsprogram Bioekonomi som startar i januari 2025. Detta är de områden som kommer att förädlas ytterligare under våren 2024. 

Syfte och vision

Syftet med Forskningsprogram Bioekonomi är att bistå svensk och internationell industri att blicka längre fram och identifiera forskningsområden med potential.

Det kan handla om att peka ut en riktning och åtgärder för att ett företag ska behålla sin konkurrenskraft 5–10 år framåt. Eller att identifiera behovet av nya hållbara lösningar för att möta kommande krav på verksamheten. Alla som forskar tillsammans blir starkare.

Vi skapar konkurrenskraft med ett hållbarhetsperspektiv genom att forskare i världsklass utvecklar

 • Effektivare användning av material
 • Förädling av produkter till högre värde
 • Restprodukter görs till värdefulla varor

Företag forskar med oss eftersom

 • Den egna kunskapen höjs
 • Kunskap flyttas fram inom nya områden som hållbarhet, mätteknik mm
 • Internationella kontakter erbjuds
 • Finansieringen delas med andra
 • Forskningsresultat nås fortare när mer resurser finns
 • Nya produkter kan marknadsföras tidigare
 • Ett eget specifikt område kan utforskas med bara RISE
 • Existerande patent, affärshemligheter och immateriella rättigheter skyddas
 • Nya patent och rättigheter utfaller enligt tydliga avtal

Det finns företag som betraktar RISE som sin egen utlokaliserade forskningsavdelning.

Patent och rättigheter

Alla deltagare i ett konsortium kliver in med sin egen kunskap och kommer ut med mer kunskap att tillämpa i verksamheten. Tillsammans kan både djuplodande, långsiktiga forskningsfrågor lösas och snabba förbättringar av processer uppnås.

Hållbarhetsdeklarerade projekt

Allt vårt arbete genomsyras av att utveckla lösningar som fungerar för framtiden och stödjer en positiv påverkan på samhället. Varje projekt hållbarhetsdeklareras utifrån hur det bidrar till ett hållbart samhälle och vilka av de globala målen som det stödjer. 

Sammanfattning

Projektnamn

Forskningsprogram Bioekonomi 2025

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

2025-2027

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

3.Hälsa och välbefinnande
6.Rent vatten och sanitet
7.Hållbar energi för alla
8.Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
Caroline Ankerfors

Kontaktperson

Caroline Ankerfors

Affärsutvecklare

+46 76 876 71 49

Läs mer om Caroline

Kontakta Caroline
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.