Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Åldersbeständighet för cellulosaprodukter

När det gäller produkter som används under en längre tidsperiod eller som utsätts för olika miljöförhållanden är det avgörande att de behåller sina egenskaper över tid. Produkter som fortfarande fungerar korrekt och behåller sina ursprungliga egenskaper även efter lång användningstid är av högre värde för användarna.

Syfte

För att möta kundernas förväntningar och vara konkurrenskraftig måste produkter bedömas utifrån deras åldersbeständighet. Detta är ett viktigt kvalitetsmått som bedömer hur väl produkten kan bevara sina funktionella och strukturella egenskaper över tid utan att förlora prestanda eller kvalitet.

Mätning av åldersbeständighet innebär att utvärdera produktens förmåga att motstå åldrandeprocesser som kan påverka dess prestanda, struktur och tillförlitlighet över tid. Det kan inkludera faktorer som exponering för olika miljöförhållanden som temperaturvariationer, fuktighet, UV-ljus, kemikalier eller mekaniskt slitage.

Genom att mäta och utvärdera åldersbeständighet kan tillverkare och produktutvecklare identifiera potentiella svagheter eller brister i produkten och vidta åtgärder för att förbättra dess hållbarhet och livslängd. Detta kan innebära användning av mer motståndskraftiga material, förbättrade produktionsmetoder eller tillämpning av ytbehandlingar för att skydda produkten mot yttre påverkan.

För konsumenter är åldersbeständighet viktigt vid val av produkter, särskilt för långsiktigt användande eller i miljöer med extrema förhållanden. Att investera i produkter med hög åldersbeständighet kan minska behovet av frekvent utbyte eller reparationer och därmed sänka totalkostnaderna över produktens livscykel.

I affärssammanhang kan produkters åldersbeständighet vara avgörande för att upprätthålla företagets anseende och trovärdighet på marknaden. Produkter som är kända för sin långa livslängd och tillförlitlighet tenderar att locka fler kunder och bygga lojalitet över tid.

Mätning av åldersbeständighet är en avgörande del av produktutvecklingsprocessen och kan anpassas efter produkternas specifika användningsområden och krav. Det finns standardiserade metoder för att bedöma åldersbeständighet, men det är också möjligt att utveckla anpassade testmetoder för att uppfylla specifika behov och önskemål från kunder och användare.

Några vanliga instrument och metoder som används för att mäta åldersbeständighet inkluderar:

1. Klimatkammare: Används för att simulera olika miljöförhållanden som temperatur, luftfuktighet och andra klimatiska faktorer.

2. Accelererad åldring under olika ljusförhållanden: Produkten utsätts för olika ljusförhållanden, inklusive UV-ljus, för att simulera åldringsprocessen och bedöma dess effekter.

3. Åldring genom frysning: Produkten utsätts för cykler av frysning och upptining för att bedöma dess förmåga att motstå temperaturvariationer och fuktighet.

4. Hysteresistester: Används för att mäta produkters förmåga att återhämta sig efter mekaniskt tryck eller deformation, särskilt viktigt för elastiska material.

Under åldringstester kan olika egenskaper mätas för att utvärdera produkternas prestanda och tillstånd över tiden, inklusive mekaniska, optiska och kemiska egenskaper. Genom att genomföra noggranna tester kan tillverkare och produktutvecklare identifiera eventuella svagheter eller brister och vidta åtgärder för att förbättra produkternas hållbarhet och livslängd. Detta är avgörande för att säkerställa att produkterna uppfyller kundernas förväntningar och för att behålla ett starkt varumärke och förtroende på marknaden.

Metoder

Åldringsbeständigt papper (ISO 9706)

 • Neutrallimmat
 • pH-värde mellan 7,5 och 10,0
 • Ha en alkalireserv mindre än 0,4 mol syra per kg papper (mindre än 2% krita eller motsvarande)
 • Ha rivstyrka över 350 mN
 • Ha kappatal mindre än 5, d v s pappret får bara innehålla en begränsad mängd oxiderbart material (t.ex. lignin)

Arkivbeständigt papper (ISO 11108)

 • tillverkat av bomull, cotton linters, hampa eller lin men får innehålla en mindre del helblekt kemisk massa
 • Vikstyrka mindre än 2,18 (viktal över 150)

Certifikat

 • Åldersbeständighet för
  • Dokumentpapper
  • Arkivpapper
 • Färgbeständighet
 • DIN 6738 Life span on paper and paper board
 • ICN

Analytisk sammanställning:

RISE erbjuder en rapport som inkluderar data i Excel-format och relevanta bilder och diagram. Den är noggrant sammanställd med hjälp av standardmetoder för utförda analyserna. Rapporten innehåller även en bedömning av mätosäkerheten för att säkerställa tillförlitligheten hos de presenterade resultaten. Alla relevanta parametrar som är av betydelse för den specifika analysen tas med för att ge en fullständig bild av situationen. Dessutom inkluderas detaljerade kommentarer och förklaringar för att ge ytterligare insikt och förståelse för de presenterade data. 

Beställning

CAPTCHA

* Obligatoriskt

Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Tjänst

Åldersbeständighet för cellulosaprodukter säkrar produkterna

Leveransnivå

Oackrediterad

Pris

Pris vid offertförfrågan

Leveranstid

Leveransen av resultat är schemalagd baserat på vår orderstock och omfattningen samt komplexiteten i ditt uppdrag. Vi strävar efter att säkerställa att dina resultat levereras i rätt tid, med hänsyn tagen till de specifika krav i ditt projekt. Tack för din förståelse och tålamod medan vi arbetar för att ge dig bästa möjliga service.

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
Christina Wedin

Kontaktperson

Christina Wedin

Coordinator

+46 10 722 32 47

Läs mer om Christina

Kontakta Christina
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Expertis

Massateknologi

Massaframställning spelar en viktig roll för bioekonomin; omställningen mot ett fossilfritt samhälle och cirkulära processer. Den centrala delen av fiberlinjen är massakoket, där ved behandlas med kemikalier för tillverkning av ma…
Expertis

Livscykelanalys (LCA)

RISE erbjuder både forskning och konsultverksamhet inom livscykelanalys. Kombinationen av kunskaper inom LCA och djup teknisk kompetens gör oss unika. Vi kan hjälpa dig att kvantifiera miljöeffekter från vaggan till graven, ta fra…
Tjänst

Provningsjämförelser för laboratorier - papper och massa

Provningsjämförelser utgör en värdefull metod för att bedöma och säkerställa kvaliteten på laboratorieverksamhet. Dessa jämförelser kan omfatta olika aspekter, inklusive instrumentprestanda och analysmetoder.
Tjänst

Cellulosaprodukter känsliga för väderförändring

Svängningarna i klimatet påverkar inte bara oss människor utan har också en betydande inverkan på egenskaperna hos papper och kartong. Efter en sommar med extremt varierande temperaturer och luftfuktighet har hanteringen av prover…
Tjänst

Analys av antrakinon i produkter och dispersioner

Antrakinon är en kemisk förening som vanligtvis förekommer i form av gula nålformiga kristaller. Den används som en form av dispersion vid kokning av sulfatmassa för att förbättra utbytet. För att säkerställa en jämn kvalitet på p…
Tjänst

Ljusmikroskopi visar snabbt små detaljer

Med ljusmikroskopi kan du snabbt få överblick på problemet och alla bilder visas i färg. Det används ofta i samband med produktutveckling, problemlösning och stöd till slutkund. För att få förståelse för en produkt leder en mikros…
Tjänst

Identifiering av olika organiska och oorganiska föreningar

RISE kan hjälpa processindustrin med analys av små partiklar eller fläckar som kan förekomma i dessa material. Detta gör det möjligt att övervaka och kontrollera kvaliteten på råmaterial och processer på ett mycket detaljerat sätt…
Tjänst

Identifiering av problem inom process och produkt

Processer och produkter kontamineras ofta av olika anledningar och leder till körbarhetsproblem som skapar ekonomiska och miljömässiga påföljder och eventuella reklamationer från kunder. RISE gedigna kompetens och utrustning kan h…