Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Tåg

YardCDM Demo

Utvecklar koncept för digital samverkan för att möjliggöra Malmö Godsbangård som hållbar nod i framtidens transportsystem.

Projektet syftar till att identifiera krav på ett koncept för digital samverkan, YardCDM, med utgångspunkt i Malmö Rangerbangård (MGB). CDM står för Collaborative Decision Making och förstudien tar inspiration från CDM-koncept som utvecklats för andra syften och domäner, såsom AirportCDM (luftfart), PortCDM (Sjöfart) samt StationCDM (Järnväg). Som ett led i att uppnå̊ FN:s hållbarhetsmål enligt Agenda 2030 samt i ljuset av strategin med överflyttning av godstransporter från väg till sjö och järnväg, behöver bland annat tillgänglighet och tillförlitlighet till tågtransporter och tågresor öka. Detta ställer krav på̊ högre nyttjandegrad av befintlig infrastruktur på grund av en allt högre belastning, vilket också kräver en ökad koordinationsförmåga hos aktörer i järnvägssystemet. Förstudiens resultat kan ge underlag för hållbar utveckling som förutsättning för att adressera och generera goda effekter inom flera av de globala målen. Vidare kan resultatet för projektet skalas upp och appliceras på andra bangårdar i Sverige.

Förstudiens målsättning är därför att tillsammans med deltagande aktörer på Malmö Rangerbangård, utveckla ett förslag på koncept för digital samverkan (YardCDM), för att skapa möjlighet för bangården att vara en effektiv nod i järnvägssystemet.

 

Förstudierapport

Förstudierapport (pdf, 8.75 MB)

Sammanfattning

Projektnamn

YardCDM Demo

Status

Avslutat

Region

Region Skåne

RISE roll i projektet

Projektledare, Koordinator och Utförare

Projektstart

Varaktighet

1 år

Total budget

768 000 SEK

Partner

RISE, Green Cargo, Hector Rail, DB Cargo Scandinavia, Jernhusen, Mertz, TTT (Tillsammans för tåg i tid)

Finansiärer

Trafikverket

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11.Hållbara städer och samhällen
Johan Östling

Kontaktperson

Johan Östling

+46 73 327 76 62

Läs mer om Johan

Kontakta Johan
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.