Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
Bild från NOHA-området
Foto: S. Ranäng

Hållbara och Integrerade urbana Transportsystem - HITS 2

HITS-projektets vision är att förstå och skapa förutsättningar för ett hållbart transportsystem i staden. Vi måste hitta systemlösningar med hög konsolideringsgrad av gods (dvs. storleksanpassade och välfyllda fordon) så långt som möjligt in i stadskärnorna för att reducera trängsel, antalet fordonskilometer och energianvändning. 

Förväntade effekter och resultat

Effektiv godsdistribution i städer med Off-peak. Samlastning i stadsmiljö med hållbara transporttjänster. Visualisering av koncept kring det framtida urbana transportsystemet. Forskning inom Systemeffekter och design av hållbara system. Projekt metodutveckling för komplexa system. Förståelse för affärsutmaningar och hur policy kan bidra på ett hållbart sätt. Vidare förväntas projektet generera indirekta resultat som påverkar svensk innovationskraft positivt.

RISE roll i projektet är att bistå som forskningspart och arbetar främst i Forskningsarbetspaketet lett av KTH (AP5) samt i arbetspaket kring samlastning (AP3) lett av CLOSER. RISE bistår med expertkunskap inom logistik och transporter samt har genomfört datainsamling, analyser samt kunskaps delning från tidigare relaterade projekt.

Datainsamlingen har skett främst i NOHA-området i Stockholms innerstad. Datainsamling har skett i nära samverkan med fastighetsägare, logistikaktörer i området samt andra involverade parter i projektet. Arbetet kring metod och utförande av datainsamling och medellutveckling sker i nära samverkan med IVL samt övriga parter i forskningsdelen av projektet.

Förväntat resultat av RISE arbete är förbättrad kunskap om nuläge samt potential för samlastning och input till design av hållbar tjänst för samlastning hela området, som också är skalbar till andra delar av staden samt till andra städer. RISE använder både med kvanitiativa och kvalitaitiva metoder i sitt arbete.

Sammanfattning

Projektnamn

HITS 2

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Forskningspart och experter logistik & hållbara godstransporter

Projektstart

Varaktighet

2 år

Total budget

42 miljoner varav RISE ca 1 miljon

Partner

Göteborgs Universitet, IVL Svenska miljöinstitute, KTH, Linköpings Universitet, RISE, Stockholms Stad, Södertörns kommuner, Axfood, Atrium Ljungberg, CLOSER, Fabege, FTL Logistics, HAVI, Ragn Sells, Urban services

Finansiärer

Vinnova - projekt HITS2

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11.Hållbara städer och samhällen
Sara Rogerson

Kontaktperson

Sara Rogerson

+46 10 251 37 95

Läs mer om Sara

Kontakta Sara
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Sara Ranäng

Kontaktperson

Sara Ranäng

Forskare

+46 10 228 45 89

Läs mer om Sara

Kontakta Sara
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.