Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
CiNURGi

CiNURGi

Cirkulära näringsämnen för en hållbar Östersjöregion

Projektet syftar till att driva utvecklingen av en cirkulär ekonomi för näringsämnen. Tonvikten ligger på att förbättra nuvarande infrastrukturer och teknologier för att maximera näringsåtervinningen från biomassor och resursströmmar som kommer från jordbruk, kommuner och industri.

En effektivare användning av näringsämnen och återvunna gödselprodukter kommer att bana väg för hållbar, klimatneutral livsmedelsproduktion, ökad mat och minska övergödningen i Östersjön.

CiNURGi stöder många strategier på hög nivå

Huvudmålet för CiNURGi är att stödja implementeringen av HELCOM Baltic Sea Regional Nutrient Strategy och den HELCOM Baltic Sea Action Plan. Andra ramar som stöds är EU:s nya handlingsplan för den cirkulära ekonomin för Green Deal och handlingsplanen för integrerad näringsämneshantering för jord till bord-strategin. CiNURGi bidrar också till EUSBSR PA Nutri och PA Bioeconomy.

Återvinning av näringsämnen kommer att studeras från många vinklar, inklusive:

  • utveckla och främja standarder för säker och hållbar återvinning av näringsämnen 
  • utveckla strategier för att genomföra återvinning av näringsämnen som en åtgärd för att förbättra nationella och regionala näringsbalanser
  • öka acceptansen och användningen av återvunna näringsämnen
  • skapa affärsmöjligheter kring näringsåtervinning
  • förbättra politikens samstämmighet när det gäller återvinning av näringsämnen i Östersjöregionen
Kick-off möte, Nov 29 - Dec 01, RISE Göteborg, Sverige

CiNURGi-konsortiet omfattar 24 partners och 13 associerade organisationer från Danmark, Estland, Finland, Tyskland, Polen, Lettland, Litauen och Sverige.

Länk till projekthemsidan CiNURGi - Interreg Baltic Sea Region (interreg-baltic.eu)

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

2.Ingen hunger
6.Rent vatten och sanitet
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11.Hållbara städer och samhällen
12.Hållbar konsumtion och produktion
13.Bekämpa klimatförändringarna
14.Hav och marina resurser
15.Ekosystem och biologisk mångfald
Erik Sindhöj

Kontaktperson

Erik Sindhöj

Senior Forskare

+46 10 516 69 12

Läs mer om Erik

Kontakta Erik
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Cheryl Marie Cordeiro

Kontaktperson

Cheryl Marie Cordeiro

Projektledare

+46 73 068 44 94

Läs mer om Cheryl Marie

Kontakta Cheryl Marie
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.