Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
CirkHjälm

CirkHjälm – Cirkulära affärsmöjligheter för skidhjälmar

Vilka möjligheter finns det att förlänga livet på skidhjälmar och bidra till ökade cirkulära flöden? I detta projekt utforskas cirkulära möjligheter samt deras ekonomiska och miljömässiga nyttor för hjälmar som nyttjas för uthyrning. 

I Sverige säljs det cirka 60 000 skidhjälmar per år, varav en stor andel nyttjas hos skidanläggningar för uthyrning och därefter går till deponi eller till förbränning. Sportbranschen och speciellt uthyrningsbaserad verksamhet har dock goda förutsättningar att dra nytta av möjligheterna med cirkulära affärsmodeller då de har jämna, definierade och lättåtkomliga produktflöden. Genom att ta ett helhetsgrepp på affärsmodeller, produktdesign, digitala tillståndskontroller, materialcirkulering och uthyrningsprocesser avser projektet att utreda möjligheterna för mer cirkulära flöden av skidhjälmar. 

Första delen av projektet fokuserar på att utreda möjligheter att stötta cirkulära flöden genom att avgöra skicket på använda hjälmar genom digital tillståndsbedömning eller genom att materialåtervinna hjälmar. Andra delen av projektet undersöker dagens hjälmuthyrning på Skistars anläggningar och utforskar möjligheter för att öka hjälmarnas livslängd och nyttjandegrad samt bidra till ökade cirkulära flöden. Ett test för att avgöra vilka effekter en skidhjälm designad för att underlätta underhåll och reparation kan ha kommer att genomförs tillsammans med hjälmleverantören Disentis. Därtill kommer projektet även utforska hur en koncepthjälm kan utformas för att ytterligare öka livslängden och bidra till cirkulära flöden genom förändrade affärsmodeller och uthyrningsprocesser. 

Projektet förväntas öka kunskapen om de ekonomiska och miljömässiga nyttorna med olika cirkulära möjligheter, samt bidra med exempel på hur hjälmar kan designas för förlängd livslängd, cirkulära flöden och cirkulära affärsmodeller. 

Sammanfattning

Projektnamn

CirkHjälm

Status

Pågående

Region

Region Jämtland Härjedalen, Västra Götalandsregionen

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

46 månader

Partner

Skistar AB, Disentis AB

Finansiärer

Energimyndigheten

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
Matilda Leivas

Kontaktperson

Matilda Leivas

Innovations- och processledare

+46 10 228 44 56

Läs mer om Matilda

Kontakta Matilda
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.