Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Cirkulär affärsutveckling i praktiken

Hur coachar man företag kring cirkulär design och affärsutveckling? I detta projekt coachar RISE innovationscoacher i Västra Götalandsregionen och bidrar med coachingsstrategier och verktyg för att stärka innovationskraften hos små- och medelstora företag i regionen.

Projektet är en del i den västsvenska kraftsamlingen för cirkulära affärsmodeller och syftar till att stötta coaching-aktörer inom innovationssystemet att arbeta med cirkulär affärsutveckling i praktiken. Genom projektet får innovationsaktörer coaching av experter från RISE så att de i sin tur kan stötta små- och medelstora företag i Västra Götaland att arbeta proaktivt för att stärka sin innovations- och konkurrenskraft när det kommer till cirkulär design och nya affärsmodeller. Västra Götalandsregionen har i sitt arbete med kraftsamlingen sett ett stort behov av att stärka förmågan och kompetensen just inom innovationssystemet för att bidra till den hållbara omställningen i regionen. Coaching-aktörerna har en nyckelroll i att stötta företagen i deras omställning och behöver förutom ökad kunskap om cirkulär affärsutveckling även nya coachingsstrategier och verktyg.

Projektet är en del i en större satsning för att utbilda ett nätverk av coaching-aktörer i Västra Götaland kring cirkulär affärsutveckling. RISE höll tillsammans med Circular Hub vid Science Park Borås en pilotutbildning 2021 och Circular Hub höll en utökad utbildning 2023. Västra Götalandsregionen initierade därefter utmaningen ”Cirkulär design & nya affärer” för att sporra coaching-aktörerna att applicera sin nya kunskap om cirkulär ekonomi och cirkulär innovation i sitt arbete som företagscoacher. Genom detta projekt stöttar RISE de coaching-aktörer som antagit utmaningen kring hur de kan lyfta in cirkulära frågeställningar sina coaching-samtal med företag. I utmaningens senare del stöttar RISE även med mer case-specifikt expertstöd för de aktörer som identifierat företagscase som har stor potential och kräver mer fördjupande coaching. Under projektet anordnas även ett antal gemensamma nätverksträffar där arbetssätt, verktyg och goda exempel lyfts fram.

Förutom att stärka coaching-aktörernas förmåga att arbeta med cirkulär affärsutveckling i praktiken förväntas detta projekt även generera ett antal goda exempel på framgångsrikt omställningsarbete inom cirkulär design och affärsutveckling. Dessa exempel kommer samlas in och dokumenteras så att de kan spridas och inspirera än fler coacher att arbeta med cirkulära frågeställningar.

Tools for circular design and business model innovation

Sammanfattning

Projektnamn

Cirkulär affärsutveckling i praktiken

Status

Pågående

Region

Västra Götalandsregionen

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

15 månader

Partner

Circular Hub

Finansiärer

Västra Götalandsregionen

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
Josefina Sallén

Kontaktperson

Josefina Sallén

Expert cirkulära affärsmodeller

+46 72 208 93 60

Läs mer om Josefina

Kontakta Josefina
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.