Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Virtuella stängsel för betesdjur

Virtuella stängsel har potential att underlätta och förenkla svensk betesdrift. På RISE pågår projekt där vi bland annat undersöker förutsättningarna för att få tekniken godkänd i Sverige, nötkreaturs förmåga att lära sig och att förstå tekniken, hur tekniken kan fungera i praktisk drift och dess inverkan på lantbrukarnas arbetsmiljö och säkerhet.

Halsband för nötkreatur i ett virtuellt stängselsystem

Att hägna in nya betesytor och underhålla stängsel är en mycket kostsam och arbetskrävande del av betesdriften och det finns behov av att hitta enkla och flexibla metoder för detta. Virtuell stängselteknik skulle kunna vara en lösning då djurhållaren på några få sekunder med hjälp av en app i sin telefon kan hägna in, flytta och ändra form på sitt betesområde. Varje djur bär ett halsband med inbyggd GPS- och telenätsfunktion och som istället för en fysisk gräns i form av ett elstängsel avger ljudsignaler kombinerat med svag el-stimuli för att signalera en stängselgräns.  

Under sommaren 2021 avslutades projektet ”Virtuella stängsel för enklare och mer flexibel betesdrift – möjligheter och utmaningar i Sverige”. Slutrapport från projektet hittar du längst ner på denna sida.

Pågående projekt

Industrilicentiat på RISE - 2 års forskarstudier 

Syftet är att genom praktiska försök undersöka nötkreaturs förmåga att lära sig förstå hur virtuell stängselteknik fungerar. Tjänsten är finansierad av FORMAS och en del av SLUs centrumbildning SustAinimal.

Budget: 4,4 miljoner

Virtuella stängsel – inverkan på lantbrukarnas arbetsmiljö och säkerhet

Det övergripande syftet är att öka kunskapen kring hur användning av virtuella stängsel för betesdjur påverkar lantbrukarnas arbetsmiljö och säkerhet samt visa på utmaningar, möjligheter och utvecklingsbehov kopplat till detta. Förhoppningen är att minska risken för olycksrelaterade skador och säkerställa en god arbetsmiljö vid användning av virtuella stängsel. Målet är att utvärdera de moment som inverkar på lantbrukarnas arbetsmiljö och säkerhet vid användning av virtuella stängsel, framför allt kopplat till djurhanteringen. Projektet finansieras av SLO-fonden.

Budget: 350 000kr

Test av virtuella stängsel för nötkreatur på Åland

RISE kommer i samarbete med Ålands hushållningssällskap testa tekniken hos en nötköttsproducent. Målet med projektet är att undersöka om virtuella stängsel kan vara ett sätt att öka intresset för naturbeten på Åland. Huvudprojektet finansieras av Lokalkraft Leader Åland.  

Budget: 25 000 €

Slutrapport 2021

Sammanfattning

Projektnamn

Virtuella stängsel för betesdjur

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

3 år

Total budget

5 miljoner

Partner

SustAinimal , Ålands hushållningssällskap

Finansiärer

FORMAS, Stiftelsen svenska lantbrukarnes olycksfallsförsäkringsbolags fond, Lokalkraft leader Åland, Ålands hushållningssällskap

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

2.Ingen hunger
12.Hållbar konsumtion och produktion
15.Ekosystem och biologisk mångfald
Lotten Wahlund

Kontaktperson

Lotten Wahlund

Projektledare

+46 10 516 69 45

Läs mer om Lotten

Kontakta Lotten
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Per Peetz Nielsen

Kontaktperson

Per Peetz Nielsen

Senior Forskare

+46 10 516 69 29

Läs mer om Per Peetz

Kontakta Per Peetz
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.