Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

UHPC som underhåll- och reparationsmaterial för ökad hållbarhet

Projektet syftar till att utveckla teknik som möjliggör tillämpning av ultrahögpresterande betong i underhåll och reparationer för armerade betongkonstruktioner. En sådan lösning kommer att vara hållbar, kostnadseffektiv och miljövänlig. Det kommer att bidra till en förlängning av livslängden av infrastruktur för transport och förhindra frekventa och dyra underhållsarbeten. Dessutom kommer systemet möjliggör snabba reparationer därmed minimera trafikpåverkan och tillhörande kostnader.

Huvudsyftet med projektet är att utveckla en teknik baserad på applicering av ultrahög presterande betong (UHPC) för underhåll och förstärkning av befintligt försämrade betongkonstruktioner utsatta för tuffa miljöförhållanden. Sådan lösning kommer att vara hållbar, kostnadseffektiv och miljövänlig, så att det på lång sikt kan bidra till förlängning av transportinfrastrukturens livslängd och förhindra frekventa och dyra underhållsarbeten. Dessutom kommer det nyutvecklade systemet att möjliggöra snabba reparationer, vilket minimerar trafikpåverkan och tillhörande kostnader. UHPC skall vara enkelt att tillverka vid vanlig betongfabrik och gjutas som självkompakterande betong och behöver därför inte några ytterligare steg som vibration, värmebehandling eller ytbehandling. Entreprenörer kan reparera allvarligt försämrade betongelement med mycket enkel och gammal beprövad betongproduktionsteknik.

De typiska underhålls- och reparationslösningarna ger en rad problem som är förknippade med kompatibilitetsproblem mellan konventionell betong och reparationsmaterial vilket leder till dålig hållbarhet av reparationen. Det kan även uppstå miljö- och hälsofrågor på grund av användning av hydrofoba beläggningar. UHPC är ett lovande alternativ till konventionella reparationsmaterial. Den har bättre hållbarhetsegenskaper och bärkraft och kan appliceras utan större träning av arbetskraften. Den utvecklade tekniken kan användas för att förstärka armerad betongkonstruktion och på så sätt svara på framtida krav, t.ex. ökad trafikcirkulation. På grund av UHPC: s långsiktiga hållbarhet bidrar de lösningar som utvecklas med att bidra till hållbarheten hos armerade betongkomponenter och strukturer genom att minimera frekvensen av underhållsinterventioner.

Sammanfattning

Projektnamn

UHPC för underhåll och reparation

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Koordnintor

Projektstart

Varaktighet

3,5 år

Partner

Luleå Tekniska Universitet

Finansiärer

InfraSweden 2030, BBT Trafikverket

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

11.Hållbara städer och samhällen
12.Hållbar konsumtion och produktion