Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Tunnare och starkare glas för hållbar produktion och konsumtion

I det här projektet undersöks kemisk härdning av glas i syfte att skapa en ökad förståelse för de komplicerade härdningsmekanismerna och därmed skapa tunnare samt starkare glas för ett hållbart och resurseffektivt samhälle.

FNs globala mål för hållbar utveckling rör bl a hälsa och välbefinnande, hållbar industri, innovationer, hållbar konsumtion och produktion och att bekämpa klimatförändringar. Glas som material har förmåga att bidra till att lösa flera av dessa samhällsutmaningar. Idag används mer glas än någonsin i byggnader på grund av glasets transparens som släpper in solljus in i byggnader och ökar människans välmående. Glas har även fått en ökad användning genom displayer och solenergi medan glasförpackningar förlorar marknadsandelar mot plast främst på grund av att det är ett tyngre material. Glas är energikrävande att tillverka och för att kunna tillverka tunnare glasprodukter behövs glaset göras starkare. Kemisk härdning av glas är en gammal uppfinning men har relativt nyligen nått ordentlig kommersiell framgång. Förståelsen för kemisk härdning är dock fortfarande inte komplett vad gäller flera aspekter och beror på komplexiteten hos processen och dess mekanismer. Genom en bättre förståelse för mekanismerna öppnas möjligheterna upp att förbättra kemisk härdning. Forskningen att utveckla starkare och tunnare glas kommer att ge upphov till:

  • Minskade utsläpp och koldioxidavtryck
  • Energibesparingar
  • Lägre transportkostnader
  • Innovativa produkter

Tunnare och lättare glas med en halverad tjocklek kommer att spara ca. 0.1 kWh/kg glas i energi vid produktion och men även vid transporter av glasprodukter. Detta kan sättas i sammanhanget att det globalt produceras 72.1 miljoner vindrutor till personbilar årligen och att det totalt produceras omkring 35 miljoner ton glas varje år i Europa. År 2015 producerades hisnande ca 6 miljarder kvadratmeter planglas i världen (4 ggr Londons yta!). Glas har många fördelar och är ett miljövänligt material eftersom det är lätt att återvinna. Med starkare glas kan glaset även användas i nya applikationer där större krav ställs på hållfasthet t ex som lastbärande glas inom arkitektur.

Sammanfattning

Projektnamn

Tunnare och starkare glas

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Projektägare

Projektstart

Varaktighet

5 år

Total budget

3 miljoner SEK

Partner

Uppsala Universitet, Institutioner för Teknikvetenskaper, Fasta Tillståndets Fysik

Finansiärer

FORMAS - Forskningsrådet för Hållbar utveckling

Koordinator

Extern press

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

12.Hållbar konsumtion och produktion
Stefan Karlsson

Kontaktperson

Stefan Karlsson

Scientist PhD

+46 10 516 63 57

Läs mer om Stefan

Kontakta Stefan
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.