Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Testbädd - Framtidens processvätskor
Foto: Patrik Svedberg

Testbädd för framtidens processvätskor

Målet med Framtidens processvätskor är att möjliggöra utveckling och implementering av miljöanpassade, jämfört med dagens alternativ, processvätskor och tekniker.

Processvätskor är alla typer av kemikalier eller vätskor som används inom verkstads- och tillverkningsindustrin, t ex skärvätskor, tvättvätskor, korrosionsskydd och kylmedel för härdning. Framtidens processvätskor är en testbädd som finansieras inom Vinnovas program Testbäddar inom miljöområdet och här samverkar forskningsutförare, slutanvändare, kemikalieleverantörer och systemleverantörer.

Testbädden för processvätskor består bl a av utrustning, kompetens och programvaror hos RISE, Chalmers, KTH och Sahlgrenska Akademin, kompletterat med resurser hos deltagande företag. Utöver detta tillkommer alla deltagares kontaktnät. Inom testbädden genomförs direkta kunduppdrag, projekt, examensarbeten och kompetensöverföring genom seminarier och nätverk.

Vår ambition är att vara en samlingsnod kring frågeställningar och behov som rör alla processvätskor som används inom verkstads- och tillverkningsindustrin. Exempel på processvätskor är skärvätskor, tvättvätskor, kylmedel för härdning och rostskydd.

Regelverk som REACH och CLP ökar kraven och begränsar användningen av kemikalier som identifierats som ämnen med särskilt farliga egenskaper (SVHC). Detta kan innebära att processvätskeleverantörerna måste ersätta vissa kemikalier i produkter eller ta fram nya produkter. Också helt nya tekniska lösningar, som alternativ till kemikalier, kan vara aktuella.

Både nya kemikalier och tekniska lösningar måste testas och utvärderas innan de kan införas i produktion hos en slutanvändare. För ett tillverkande företag är det både kostsamt och riskabelt att ersätta en produkt som redan är i bruk, som man vet uppfyller kvalitets- och produktionsaspekterna.

Syfte

Syftet med testbädden är att stödja och underlätta provning, analys, utvärdering och kvalificering innan fullskalig industriell implementering kan ske. Detta gäller både tekniska egenskaper samt hälso- och miljöaspekter.

Nätverk

Här finner ni användbara länkar.

Centrum för renhet
Centrum för renhet är ett medlemsprogram där vi samlar svenska företags gemensamma forsknings- och utvecklingsbehov inom området renhet. Medlemmar i Centrum för renhet har tillgång till en samlad och uthållig utvecklingsresurs.

Värmebehandlingscentrum
RISE driver tillsammans med ett antal medlemsföretag Värmebehandlingscentrum, VBCentrum, för metalliska material. VBCentrum är ett centrum för forskning och utveckling inom värmebehandlingsområdet.

Övriga kontakter

Chalmers, Dep. of Industrial and Materials Science
Eric Tham, eric.tam@chalmers.se

KTH, Industriell produktion
Qilin Fu, qilin@kth.se

Arbetsmiljömedicin Sahlgrenska/Göteborgs Universitet
Anna Dahlman-Höglund, anna.dahlman-hoglund@amm.gu.se

Åsa Lindgren, asa.lindgren@microbio.gu.se

Sammanfattning

Projektnamn

Testbädd - framtidens processvätskor

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Projektledare och forskningsutförare

Projektstart

Varaktighet

3 år

Partner

RISE, Chalmers, KTH, Sahlgrenska, Scania, Volvo, Wallenius, Binol, Gnosjö Automatsvarvning, Fuchs, TechPoint Systemteknik, Nordic Lubricants, Castrol, Henkel, Scandinavian Ozone, Processvätskecentrum, Värmebehandlingscentrum, Centrum för renhet.

Finansiärer

Vinnovas program Testbäddar inom miljöområdet

Eva Troell

Kontaktperson

Eva Troell

Enhetschef

Läs mer om Eva

Kontakta Eva
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.