Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Systemförändring med lokalt delad energi

Energigemenskap kan vara ett effektivt svar på energiomställningsutmaningar. Projektet studerar energigemenskaper i bred mening, där en viktig komponent är att föreslå framtida lösningar för hur det kan ske i en juridisk, hållbar och affärsmässig kontext för aktörer.

Energigemenskaper bygger på ett ökat samspel mellan prosumenter, konsumenter och övriga aktörer i energisystemet för att öka andelen förnybar energi, spara energi och öka flexibiliteten. Energigemenskaper kan vara ett effektivt svar på energiomställningsutmaningar och skulle kunna bidra till kraftigt sänkta topp-effektbehov och besparingar på upp till 30 % energi. För att ta nästa steg krävs nya governance modeller som kräver ny kunskap om affärsmodeller, lagar och regler, systemlösningar och acceptans från medborgare.

RISE ska i samarbete med KTH driva och studera två piloter för energigemenskaper. Piloterna i det nybyggda bostadsområdet Tamarinden i Örebro och det befintliga bostadsområdet Hammarby Sjöstad är valda för att studera två governance modeller som täcker ca 80 % av fastighetsmarknaden. I projektet ska riktlinjer formuleras för upphandlingar och lagar och regelverk så att tjänster, innovationer och affärsplaner kan skapas för att realisera effektiva energigemenskaper i Sverige. Projektet skall göra Sverige internationellt ledande inom innovativa energitjänster och möjliggöra energiomställningen inom ny- och befintlig bebyggelse.

Sammanfattning

Projektnamn

Systemförändring: Energigemenskaper

Status

Pågående

Region

Region Stockholm, Region Örebro län, Västra Götalandsregionen

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

4 år

Total budget

58 700 000 kr

Partner

KTH, Örebro Kommun, ÖrebroBostäder, ElectriCITY, E.ON, KTC, Enstar, Siemens, Ellevio

Finansiärer

Energimyndigheten

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

7.Hållbar energi för alla
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11.Hållbara städer och samhällen
12.Hållbar konsumtion och produktion
13.Bekämpa klimatförändringarna
Erika Lönntoft

Kontaktperson

Erika Lönntoft

Projektledare

Läs mer om Erika

Kontakta Erika
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Hanna Hasselqvist

Kontaktperson

Hanna Hasselqvist

Forskare

+46 73 270 87 96

Läs mer om Hanna

Kontakta Hanna
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.