Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Optimalt underhåll av varmförzinkade stålkonstruktioner

Syftet med projektet är att utveckla metoder för tillståndsbedömning och ta fram en förbättrad underhållsmetodik för varmförzinkade stålkonstruktioner. Alternativa produkter och metoder med förbättringspotential kommer att jämföras med den praxis som beskrivs i gällande kravställning för varmförzinkat stål.

Föreslagna metoder för renovering av zinkskikt kommer att utvärderas ur teknisk, ekonomisk och miljömässig synvinkel. Målet är att finna en optimal metod för zinkskiktet. 

Projektresultatet förväntas ge en objektiv grund för en förändring av den nuvarande kravställningen. Det övergripande effektmålet med projektet är att förlänga livslängden på uttjänta och skadade zinkskikt så att den totala kostnaden för reparation eller ombyggnation kan minimeras, samt att underhållsåtgärder kan genomföras mer effektivt och på ett miljömässigt hållbart sätt.

Arbetet kommer att inledas med en kartläggning av alternativa reparationsmetoder. Referensobjekt för alternativa metoder i olika exponeringsmiljöer kommer att inspekteras. Provpaneler med reparerade zinkskikt kommer att exponeras och ligga till grund för livslängdsbedömningar för de olika reparationsalternativen. Miljöpåverkan och total kostnad kommer att utvärderas med livscykelanalyser som baseras på korrosionsprovning,

Sammanfattning

Projektnamn

Optimalt underhåll av varmförzinkat

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

3 år

Total budget

2 012 120 SEK

Partner

Svenska Kraftnät, Nordic Galvanizers, Trafikverket, Sjöfartsverket, Svenskt Underhåll, Svetskommissionen, ABB, Stena Line, DalaZink, ZINGA Sweden, Tikkurila, Teknos, Agaria, Plast & Målningsteknik, ProChroma, YtskyddsGruppen, St Control

Finansiärer

Vinnova, Infrasweden2030

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Kontaktperson

Björn Tidbeck

Seniorforskare

Läs mer om Björn

Kontakta Björn
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.