Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

NextBioForm: Centrum för formulering och processning av biologiska läkemedel

Biologiska läkemedel är utmärkta terapier, men känsliga och ofta svåra läkemedelsprodukter. Det är ofta komplicerat att skapa stabila formuleringar, vilket gör att läkemedlet måste hållas kylt, vilket begränsar patientens vardag. NextBioForm syftar till att bygga kunskap, metoder och kapaciteter för att kunna utveckla bättre biologiska läkemedel.

Biologiska läkemedel tas traditionellt genom injektioner eller som dropp, vilket ofta måste göras inom sjukvården och begränsar patientens livskvalitet. Därför behövs innovativa lösningar för beredning och administrering av biologiska läkemedel. NextBioForm är ett center för kompetensutveckling, innovation och utveckling av formuleringar och processtekniker för biologiskt baserade läkemedel. I projektet arbetar RISE tillsammans med partners från både industri och akademi med målet att skapa kunskap och metoder som behövs för att utveckla läkemedel som är enklare för patienten att använda, och därmed höja livskvaliteten.

Målet är att bli ett internationellt ledande center inom området. Centret arbetar bland annat med att utveckla teknik för att kunna mäta stabilitet på olika sätt, undersöker vad som sätter igång destabilisering, och utvecklar nya formuleringsplattformar. NextBioform drivs i en aktiv samverkan, vilket erbjuder en plattform där flera metodiker och tekniker kan verifieras mot varandra genom studier med välkända proteiner.

Sammanfattning

Projektnamn

NextBioForm

Status

Pågående

Region

Region Stockholm

RISE roll i projektet

Koordinator, forskningsutförare

Projektstart

Varaktighet

6 år

Total budget

112 MSEK

Partner

Lunds Universitet, Malmö Universitet, MAX IV, Akademiska Sjukhuset i Uppsala, Swedish Orphan Biovitrum AB, BioGaia AB, Regenics AS, Ilya Pharma AB, Spiber Technologies AB, Ferring Pharmaceuticals AB, Vironova AB, Solve Research and Consultancy AB, CR Competence AB, SARomics, ENZA Biotech, Sofus Regulatory Affairs AB, Biogardia AB

Finansiärer

Vinnova, Vetenskapsrådet

Projektets webbplats

Koordinator

Projektmedlemmar

Extern press

Läs mer på projektets webbsida

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

3.Hälsa och välbefinnande
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Anna Fureby

Kontaktperson

Anna Fureby

Forskare

+46 10 516 60 46

Läs mer om Anna

Kontakta Anna
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Område

Läkemedel

En åldrande befolkning innebär att allt fler människor lever med kronisk sjukdom. Många, ofta sällsynta, sjukdomar saknar behandling. Men det finns nya möjligheter för behandling, bot och ett friskare liv genom precisionsmedicin, …
Område

Nya terapier

Utveckling och produktion av läkemedel är fortfarande ett styrkeområde för Sverige. Läkemedel utgjorde Sveriges näst största enskilda exportgrupp 2022 vilket motsvarade 7 % av den totala exporten, och ett värde på nästan 140 mdkr.…
Område

Formulerade produkter

Medicin, målarfärg och majonnäs är formulerade produkter vi använder i vardagen. En formulerad produkt består av minst två ingredienser, ofta många fler, som är utvalda, processade och kombinerade på ett specifikt sätt för att ge …
Tjänst

Utvärdering av biokompatibilitet

Alla medicintekniska produkter måste genomgå en biologisk utvärdering för att uppfylla kraven i EU:s förordning för medicintekniska produkter (MDR). Vi kan hjälpa er med allt från att upprätta en biologisk säkerhetsplan enligt ISO…
Expertis

Formulering

Vad har hudkrämer, målarfärg, huvudvärkstabletter och majonnäs gemensamt? De är alla formulerade produkter. Och det är formuleringsarbetet, det vill säga valet av ingredienser och tillverkningssätt, som ger alla dessa produkter de…
Expertis

Hållbart protein

Vi behöver ställa om till hållbara livsmedel som inkluderar både nya proteinråvaror och hållbar animalieproduktion. RISE bidrar med hållbara produktionslösningar och nya innovativa produkter från alternativa proteinkällor. Kom til…
Expertis

Biokemi och bioanalytisk kemi

RISE har spetskompetens och stor erfarenhet inom analytiska metoder för organiska ämnen och deras metaboliter i biologiska matriser.
Expertis

Funktionen hos protein

För att vi ska kunna hitta bästa utvinningsmetod för varje råvara, för att nå optimal slutprodukt, krävs analys av proteinets fysikaliska egenskaper. Med biokemisk analys kan vi undersöka proteinet på molekylnivå och ta reda på de…