Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Minskade miljöeffekter vid användning av kemiska växtskyddsmedel

Vid all användning av kemiska växtskyddsmedel i växthus finns det en risk att de läcker ut till omgivande miljö. Försiktighetsåtgärder och säker hantering behövs därför. Detta omfattar såväl goda rutiner som tekniska reningsmetoder.

Syfte och mål

Syftet med projektet är att utveckla en säker användning av kemiska växtskyddsmedel i växthus.

Utmaning

Kemikalierester från växthusproduktion återfinns i flera av våra ytvatten. Halterna som har uppmätts är i flera fall över de riktvärden som finns för ytvatten.  

Lösning

Ett recirkulerande system som är väl genomtänkt och löpande ses över, rätt hanteringsrutiner samt vid behov rening av överskottsvattnet.

Effekt

Miljöpåverkan från kemikalieanvändning kan minskas och en bättre och säkrare arbetsmiljö likaså. 

Sammanfattning

Projektnamn

Minskat kemikalieläckage från växthus

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Projektledare och utförare

Projektstart

Varaktighet

3 år

Partner

Torbjörn Hansson, Grön kompetens

Finansiärer

Jordbruksverket

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

6.Rent vatten och sanitet
12.Hållbar konsumtion och produktion