Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Kor på bete

Livscykelanalys av nöt- & lammköttsproduktion i Sverige

Klimatavtrycket för idisslare är relativt högt, men betande djur som nöt och lamm kan ha andra positiva effekter på miljön såsom biologisk mångfald och inlagring av kol i marken. I detta projekt beräknar vi miljöpåverkan med livscykelanalys (LCA) för olika uppfödningssystem.

Syftet med projektet är att beräkna uppdaterade miljöavtryck för olika produktionsgrenar inom nöt- och lammköttsproduktion i olika delar av landet.

Särskilt fokus ligger på att studera målkonflikter mellan klimat och biodiversitet. Vi har även räknat på olika åtgärder som kan minska klimatavtrycket.

Projektet är ett samarbete mellan ett stort antal aktörer inom branschen.

Resultat finns nu publicerade:

Längre rapport: Ahlgren, S., Behaderovic, D., Wirsenius, S., Carlsson, A., Hessle, A., Toräng, P., Seeman, A., den Braver, T., Kvarnbäck, O. (2022) Miljöpåverkan av svensk nöt- och lammköttsproduktion. RISE Rapport 2022:143. https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1718732/FULLTEXT01.pdf  

Sammanfattande rapport: Ahlgren, S., Behaderovic, D., Wirsenius, S., Carlsson, A., Hessle, A., Toräng, P., Seeman, A., den Braver, T., Kvarnbäck, O. (2023) Miljöpåverkan av svensk nöt- och lammköttsproduktion – en sammanfattning. RISE Rapport 2023:13. https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1733019/FULLTEXT01.pdf  

Sammanfattning

Projektnamn

Livscykelanalys av nöt- och lammkött

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

2,5 år

Total budget

2 Mkr

Partner

SLU Husdjurens miljö och hälsa, SLU Artdatabanken, Chalmers tekniska högskola, Svenska Köttföretagen, Naturvisaren, Lammproducenterna, Sveriges nötköttsproducenter

Finansiärer

Stiftelsen Lanbruksforskning

Projektmedlemmar

Serina Ahlgren

Kontaktperson

Serina Ahlgren

Forskare

+46 70 630 70 13

Läs mer om Serina

Kontakta Serina
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.