Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Klimatneutrala och inkluderande kommuner

Projektet kommer att hjälpa Umeå kommun att bygga upp sin förmåga att arbeta med klimatfrågor i samverkan med det lokala föreningslivet.

Projektet är en förstudie inför en större ansökan till Formas. Syftet är att undersöka hur Umeå kommun kan arbeta med klimatfrågor tillsammans med det lokala föreningslivet. RISE medverkar med kunskapsstöd tillsammans med Umeå kommun och Umeå universitet

Komplexa frågor, till exempel att ställa om samhället till klimatneutralitet, kräver att skilda kunskaper och erfarenheter kombineras. Här kan föreningar och nätverk fylla en viktig funktion. Det är dock inte okomplicerat för en kommun att samverka med externa aktörer, i detta fall lokala föreningar, i frågor som rymmer politiska och normativa ställningstagande. 

Umeå kommun har prövat att arbeta på olika sätt med föreningar kring klimatfrågor. Detta projekt utgår från tidigare erfarenheter och prövar nya sätt att samverka, med målet att öka kommunens egna förmåga att arbeta med komplexa frågor i nära samverkan med det lokala föreningslivet. 

Sammanfattning

Projektnamn

Klimatneutrala kommuner

Status

Avslutat

Region

Region Västerbotten

RISE roll i projektet

Kunskapsstöd

Projektstart

Varaktighet

18

Total budget

265 890

Partner

Umeå kommun, Umeå universitet

Finansiärer

Formas

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

11.Hållbara städer och samhällen
13.Bekämpa klimatförändringarna
Magnus Johansson

Kontaktperson

Magnus Johansson

Forskare

+46 10 516 56 56

Läs mer om Magnus

Kontakta Magnus
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.