Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Isolerbränder - bränder i isolermaterial

Isolering som utsätts för oljor eller andra organiska ämnen kan leda till utveckling av en brand. Beroende på förutsättningar kan det röra sig om allt från en glödbrand till öppna lågor - En stor risk i vissa sammanhang.

Då vissa typer av isolering exponeras för kemiska ämnen, till exempel genom läckage i ett rör eller från kärl i en process kan en självuppvärmningsprocess starta. Isolertjocklek, isolermaterial, vätskans flyktighet och temperaturer är några av de faktorer som avgör om kritiska betingelser uppnås eller ej. I ett kritiskt läge utvecklar sig självuppvärmningen till en brand, vilket i en kemisk industri eller i ett maskinrum på t.ex. ett fartyg kan vara en mycket allvarlig incident. Även om stort arbete i form av utbildning, förebyggande underhåll och inspektioner läggs på att förebygga läckage och spill inträffar detta ofrånkomligt. Antalet potentiella läckagepunkter är så pass många att det tycks omöjligt att undvika.

Mikrokalorimetri är en effektiv metod för att jämföra självuppvärmningstendensen hos olika kombinationer av isolering och kemiskt ämne. Genom att med mikrokalorimetri undersöka värmeutveckling i olika kombinationer av isolermaterial och kemiska föreningar är det möjligt att erhålla kinetiska parametrar vilka kan användas för att förutspå om isolerbränder är att förvänta vid t.ex. utläckage i isolering kring ett rör.

Syftet med projektet är att öka industrins kunskap om och möjlighet att bedöma risken för självuppvärmning med efterföljande brand då isolering utsätts för läckage eller spill av brännbar vätska. Detta skall primärt bidraga till en säkrare arbetsmiljö genom en ökad säkerhet i anläggningen.

Projektet består av fem arbetspaket:
AP 1 - Inhämtning av praktisk erfarenhet från industrin
AP 2 - Isoterm kalorimetri samt bestämning av termisk konduktivitet
AP 3 - Beräkning av kritisk temperatur för isolering på rör
AP 4 - Fullskaleförsök
AP 5 - Rapportering och kunskapsspridning

Sammanfattning

Projektnamn

Isolerbränder

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Projektkoordinator och utförare

Projektstart

Varaktighet

3 år

Total budget

1 749 000

Finansiärer

Länk till forskningsfinansiär

Projektmedlemmar

Extern press

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Sixten Dahlbom

Kontaktperson

Sixten Dahlbom

Projektledare

+46 10 516 55 50

Läs mer om Sixten

Kontakta Sixten
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.