Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Klimatströ

H2020 projekt: GO-GRASS

Cirka 28% av EU:s totala yta täcks av gräsmarker och gröna buskar. Idag förblir dessa resurser underutnyttjade och lämnas till förfall efter klippning och därmed orsakar kostnader och förlorade möjligheter. GO-GRASS kommer att använda denna potential för att stärka landsbygdssamhällen genom att utveckla cirkulära affärsmodeller.

Konsortiet är uppbyggt kring fyra lovande regionala demonstrationsplatser belägna i Nederländerna, Sverige, Tyskland och Danmark som redan har börjat skapa nya värdekedjor baserade på oanvänt grönt foder.

Den nederländska demon använder gräs från vägkanter för att producera förpackningar och papper av hög kvalitet. I Sverige rivs rörflen och pressas till briketter - ett innovativt material för djurbäddar som i efterhand enkelt kan användas som gödningsmedel, liksom för biogas eller värmeproduktion. Nationalpark Unteres Odertal är hem till den tyska demon. Här omvandlas gräs från våtmarkerna till biokol som kan användas som gödselmedel eller för att förbättra jordens vattenhållfasthet. Den fjärde demonstrationsplatsen i Danmark förvaltar ett litet gräsraffinaderi för utvinning av protein från gräs. Det organiska proteinkoncentratet kan användas till att mata svin och fjäderfä som berikar deras diet samt till mjölkkor som ökar sin mjölkproduktion.

Eftersom replikering av de utvecklade tekniska och organisatoriska lösningarna är ett huvudmål för projektet har redan tre följdregioner i Ungern, Rumänien och Spanien inkluderats i projektstrukturen. På längre sikt bör projektet skapa nya möjligheter på landsbygden i hela Europa. "En femtedel av befolkningen på landsbygden i Europeiska Unionen löper risk för monetär fattigdom. Med nya värdekedjor och verktyg som ska utvecklas av GO-GRASS-projektet försöker vi återuppliva landsbygdsekonomierna, skapa nya kvalitetsjobb i en cirkulär, klimatvänlig sektor, säger projektkoordinator Philipp Grundmann. För att uppnå dessa ambitiösa mål samarbetar projektet också nära med andra EU-projekt som arbetar med verktyg och lösningar för affärsmodeller (som RUBIZMO) eller gräsmarkhantering.

Twitter Handle: @GoGrassEU

LinkedIn: @GO-GRASS

Sammanfattning

Projektnamn

GO-GRASS

Status

Pågående

Region

Region Norrbotten, Region Västerbotten

RISE roll i projektet

Project partner, WP-leader and Swedish demosite leader

Projektstart

Varaktighet

4,5 år

Total budget

Cirka 9 MSEK

Partner

ATB Leibniz Institute for Agricultural Engineering and Bioeconomy, Universidad de Santiago de Compostela, Aarhus University, Van der Meer & Van Tilburg West, Application Centre for Renewable Resources - Wageningen University, Papierfabriek Schut, Gate2Growth, Institue for Food Studies & Agroindustrial Development, European Science Communication Institute, Zabala Innovation Consulting, Greenovate! Europe, Agro Business Park, Prospex Institute, Nationalparkverein Unteres Odertal, LMO (Consulting Company), Noardlike Fryske Walden, Glommers Miljö Energi, Västakra Gard, Asociatia Romana Pentru Agricultura Durabile, Union de Cooperativas Asociacion Galega de Cooperativas Agrarias, Okologiai Mezogazdasagi Kutatointezet Koshasznu Nonprofit

Finansiärer

European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme

Projektets webbplats

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

11.Hållbara städer och samhällen
12.Hållbar konsumtion och produktion
13.Bekämpa klimatförändringarna
15.Ekosystem och biologisk mångfald

Kontaktperson

Susanne Paulrud

Senior forskare

Läs mer om Susanne

Kontakta Susanne
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Katarina Lorentzon

Kontaktperson

Katarina Lorentzon

Senior projektledare

+46 10 516 66 97

Läs mer om Katarina

Kontakta Katarina
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.